Thừa Thiên Huế sẽ đưa huyện Phong Điền lên thị xã

Theo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ nay đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có ba thị xã bao gồm TX Hương Thủy hiện hữu, TX Hương Trà hiện hữu và TX Phong Điền thành lập mới.

Một góc huyện Phong Điền hiện nay. (Ảnh: Báo Đảng Cộng sản Việt Nam).

Theo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ nay đến năm 2025, quy hoạch sẽ xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, quy hoạch sẽ xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm hai quận (trong đó TP Huế hiện hữu chia thành quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương), ba thị xã (TX Hương Thủy hiện hữu, TX Hương Trà hiện hữu và TX Phong Điền thành lập mới) và 4 huyện (Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông).

Trong đó, TX Phong Điền, TX Hương Thủy, TX Hương Trà là các đô thị trực thuộc có vai trò để bảo tồn, hỗ trợ khu vực đô thị trung tâm, phát huy giá trị đặc sắc Cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Từ sau năm 2025 đến năm 2030, sẽ là thành phố trực thuộc trung ương với các đơn vị hành chính cấp huyện gồm ba quận (quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy), 2 thị xã (Hương Trà, Phong Điền) và các huyện (Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới, huyện Phú Lộc - Nam Đông).

Cùng với đó, đầu tư xây dựng đô thị Chân Mây (gồm Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và phần mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại III để phát triển kinh tế, bảo tồn, hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị đặc sắc cố đô và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Từ sau năm 2030 đến năm 2045 sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương với các đơn vị hành chính cấp huyện với 4 quận (quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy, quận Hương Trà), một thành phố (Chân Mây), TX Phong Điền và các huyện; tập trung xây dựng thành phố Chân Mây trở thành đô thị mới, động lực phát triển kinh tế - xã hội sau năm 2030.

Từ sau năm 2045 đến năm 2065 sẽ ổn định và nâng cao chất lượng đô thị với mô hình khu vực đô thị trung tâm gồm 4 quận (quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương, quận Hương Thủy, quận Hương Trà); một thành phố (Chân Mây); các thị xã và các huyện. 

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.