Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Cấm nối Thủy Nguyên - Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Một cầu vượt sông Cấm dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thủy Nguyên và quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Cấm.

Theo bản đồ phương hướng kết cấu hạ tầng giao thông thành phố Hải Phòng trong hồ sơ dự thảo quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cầu vượt sông Cấm dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Thủy Nguyên và quận Hồng Bàng.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường mới, kết nối từ đường 351, huyện An Dương, đi qua các xã Hồng Thái, Đồng Thái, An Đồng, vượt sông Rế sang quận Hồng Bàng, đi qua phường Hùng Vương, Sở Dầu và vượt sông Cấm sang huyện Thủy Nguyên. Bên phía huyện Thủy Nguyên, đường mới đi qua các xã Hoa Động, LÂm Động, Thiên Hương và kết thúc ở đường 10.

Tuyến đường mới có cầu vượt sông Rế, đi qua quốc lộ 5, đường Máng Nước và dự án Hoàng Huy.

Tuyến có một phần đi trùng và mở rộng đường Dầu Lửa qua phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Từ đường Hùng Vương, tuyến dẫn lên cầu vượt sông Cấm kết nối với huyện Thủy Nguyên.

Tuyến đường mới và cầu vượt sông Cấm theo dự kiến quy hoạch có thể đi qua một số nhà dân trên đường Dầu Lửa, Hùng Vương và một số nhà xưởng sát sông Cấm.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong dự thảo trên, đây là cây cầu vươt trên tuyến đường Vành đai 2 thành phố Hải Phòng.

Theo quy hoạch, cầu vượt sông Cấm kết nối quận Hồng Bàng với huyện Thủy Nguyên. 

Bên phía huyện Thủy Nguyên, tuyến đường mới đi qua các xã Hoa Động, Lâm Động, kết nối với đường 203.

Bên phía huyện Thủy Nguyên, đường dẫn lên cầu cũng có thể đi qua một số nhà dân.