Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Kinh Thầy nối Hải Dương - Hải Phòng

Một cây cầu vượt sông Kinh Thầy dự kiến được xây dựng nối thị xã Kinh Môn, Hải Dương với Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Kinh Thầy, nối Hải Dương - Hải Phòng.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Kinh Thầy dự kiến được xây dựng nối Hải Dương với Hải Phòng.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nêu trên, đây là cây cầu quy hoạch thuộc địa bàn các xã Minh Hòa, thị xã  Kinh Môn và Hợp Thành, Thủy Nguyên. Cụ thể, cây cầu nằm ở khu vực ngã 3 sông Cấm, sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy.

Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường tỉnh mới từ thị xã Kinh Môn đi huyện Thủy Nguyên.

Theo bản đồ trên, bên phía thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, vị trí cầu có thể thuộc địa bàn xã Minh Hòa, đoạn cách phà 3 Bến khoảng 130 m.

Tuyến đường tỉnh quy hoạch mới sẽ đi qua khu vực thôn Tam Đa Ngoại, có đoạn đi trùng với đường đê sông Kinh Môn.

Đây là cây cầu quy hoạch thuộc khu vực ngã 3 sông Cấm, sông Kinh Thầy và Sông Kinh Môn, đi qua hai huyện Thủy Nguyên, thị xã Kinh Môn và rất gần huyện An Dương.

Bên phía Hải Phòng, cầu có thể đi qua địa bàn xã Hợp Thành, Thủy Nguyên, đoạn cách bến phà 3 Bến khoảng 180 m.

Bên phía xã Hợp Thành, tuyến đường dẫn lên cầu chủ yếu đi qua khu vực đất nông nghiệp.

Theo bản đồ phương hướng kết cấu hạ tầng giao thông trong hồ sơ dự thảo quy hoạch TP Hải Phòng, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường dẫn lên cầu vượt sông Kinh Môn dự kiến sẽ kết nối với đường quốc lộ quy hoạch mới nối từ đường 10 (đoạn xã An Hồng, huyện An Dương), đến xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Khi cây cầu này được xây dựng, người dân Hải Dương, Hải Phòng có thể di chuyển thuận tiện hơn thay vì phải sử dụng phà 3 Bến.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).