Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính

Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP (mã chứng khoán: SJG), doanh thu thuần đạt gần 1.431 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ, phần lớn là doanh thu từ hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp.

Lợi nhuận gộp hơn 406 tỷ đồng, tăng 10%. Doanh thu tài chính cũng tăng 233%, đạt gần 277 tỷ đồng. Trong quý, công ty ghi nhận 120 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh, liên kết, tăng 114%.

Song, các khoản chi phí đều tăng cao, riêng chi phí quản lý tăng hơn 700% so với cùng kỳ do công ty trích lập nợ phải thu khó đòi, qua đó kéo lợi nhuận thuần giảm 53%, còn hơn 142 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, quý IV, Sông Đà có khoản lỗ khác hơn 48 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 68% so với quý IV/2021, ghi nhận 94 tỷ đồng.

  KQKD năm 2022 của Sông Đà. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp. 

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà đạt gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Giá vốn giảm nên lợi nhuận gộp tăng 19%, đạt 1.693 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh lên gần 3.558 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt  gần 1.896 tỷ đồng và hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179%.

Năm 2022, Sông Đà đặt mục tiêu 418 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy, công ty đã hoàn thành mục tiêu với lợi nhuận cao gấp 4,5 lần kế hoạch.

Tổng tài sản tính cuối quý IV/2022 là gần 23.976 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạnlà  hơn 5.760 tỷ đồng, giảm 23%, trong đó, 3.114 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, 2.732 tỷ đồng phải thu về cho vay… Bên cạnh đó, công ty có gần 2.128 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, cao gấp 6,4 lần đầu năm.

Tổng nợ tài chính của Sông Đà hơn 8.010 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu kỳ và chiếm 53% tổng nợ phải trả, phần lớn là khoản vay ngân hàng.

Liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp, trong năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 234,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sông Đà thu hồi đầu tư vào đơn vị khác gần 4.384 tỷ đồng, đồng thời chi 2.327 tỷ đồng cho vay, mua công cụ nợ. Do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 2.418 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty chi hơn 4.504 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, vì vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 2.403 tỷ đồng.

Qua đó, dòng tiền thuần năm 2022 của Sông Đà dương 249 tỷ đồng. 

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.