Novaland có gần 96.500 tỷ đồng các khoản phải thu, tiền trả trước tại các dự án BĐS tăng 92% so với đầu kỳ

Tại thời điểm cuối năm 2022, Novaland có gần 15.963 tỷ đồng khoản trả trước của khách hàng mua BĐS tại các dự án và gần 96.493 tỷ đồng các khoản phải thu, phần lớn là tiền chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính, cho thấy quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 3.241 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận thuần giảm, lãi sau thuế cũng giảm 74% so với cùng kỳ, đạt 239 tỷ đồng. 

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Novaland ghi nhận 11.135 tỷ đồng, giảm 25% do giảm doanh thu chuyển nhượng bất động sản, đạt 9.205 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu tư vấn quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng và dịch vụ khác tăng 29% lên 1.759 tỷ đồng. 

Trong năm, công ty cũng có doanh thu 5.012 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 38% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lãi thoái vốn công ty con, công ty liên kết, gồm nhóm công ty Hạ tầng Sài Gòn, Khánh An, Carava Resort và CTCP Nova SQN. 

Bên cạnh đó, lãi từ giao dịch mua rẻ khi đầu tư vào Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH Đầu tư Trúc Quỳnh là 1.270 tỷ đồng, đóng góp vào khoản thu nhập khác trong năm 2022 của doanh nghiệp. 

Sau khi trừ các khoản chi phí, Novaland báo lãi sau thuế 2.293 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2021. 

Năm 2022, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 35.974 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được lần lượt 31% và 35% chỉ tiêu đề ra. 

 KQKD năm 2022 của Novaland. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp). 

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 257.365 tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm. Chiếm hơn 52% trong số đó là hàng tồn kho với 134.485 tỷ đồng, tăng 22%, phần lớn ghi nhận tại bất động sản để bán đang xây dựng và đã xây dựng hoàn thành.

Công ty cũng có 96.493 tỷ đồng các khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn), tăng 61% so với đầu năm, phần lớn là tiền chi hợp tác đầu tư phát triển dự án với các đối tác. 

Ở diễn biến khác, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 92% lên gần 15.963 tỷ đồng. Đây chủ yếu là các khoản tiền trả trước của khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản để bán tại các dự án của Novaland, sẽ được ghi nhận vào doanh thu khi công ty hoàn thành và bàn giao bất động sản cho khách. 

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng tăng 9,1% lên gần 44.930 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.   

Dư nợ tài chính tại ngày 31/12/2022 của Novaland đạt 64.577 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm, công ty đã chi 28.037 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, thu 29.858 tỷ đồng từ đi vay, do đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 2.071 tỷ đồng.  

Mặt khác, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của Novaland âm 3.262 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3.841 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 7.458 tỷ đồng, chủ yếu do khoản chi cho vay, mua các công cụ nợ và chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Kết quả, dòng tiền thuần trong năm của công ty âm 8.649 tỷ đồng, trong khi năm 2021 dương gần 5.691 tỷ đồng. 

Tag:
chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.