Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc

Băng rôn là một trong những yếu tố giúp thu hút khách hàng, góp phần thúc đẩy doanh số của bạn trong những ngày cận Tết. Cùng tham khảo 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết trong bài viết sau.

Gợi ý 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết mới nhất năm 2022

Để quảng bá thêm về chương trình khuyến mãi của mình, các cửa hàng cần đầu tư thiết kế một tấm băng rôn thật ấn tượng, chứa đựng thông điệp khuyến mãi của cửa hàng. Thông thường, băng rôn khuyến mãi Tết khổ ngang có kích thước 100cm x 500cm và khổ dọc là 60cm x 160cm.

Dưới đây là 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết năm 2022 mà bạn có thể tham khảo:

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 1.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 1.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 2.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 3.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 3.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 4.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 4.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 5.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 5.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 6.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 6.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 7.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 7.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 8.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 8.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 9.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 9.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 10.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 10.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 11.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 11.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 12.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 12.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 13.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 13.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 14.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 14.

Top 15 mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 2022 theo khổ ngang và khổ dọc - Ảnh 15.

Mẫu băng rôn khuyến mãi Tết 15.

chọn
91 dự án giao thông, vận tải dự kiến ưu tiên đầu tư tại Hưng Yên: Có nhiều cao tốc, đường vành đai
Hưng Yên dự kiến ưu tiên thực hiện 91 dự án giao thông, vận tải với 12 dự án đầu tư công do Bộ, ngành và ngân sách Trung ương đầu tư; 70 dự án đầu tư công từ ngân sách tỉnh và 9 dự án thu hút đầu tư.