TP Bắc Giang đấu giá 125 lô đất ở, khởi điểm từ một tỷ đồng/lô

125 lô đất ở thuộc KDC đường Thân Khuê, xã Song Mai, TP Bắc Giang, có tổng diện tích 13.737,6 m2.

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Bắc Giang .

Cụ thể là quyền sử dụng 125 lô đất ở thuộc khu dân cư đường Thân Khuê, xã Song Mai, TP Bắc Giang, gồm phân lô MO - 01 (5 lô từ lô số 04 đến lô số 08); phân lô MO - 02 (28 lô từ lô số 09 đến lô số 36); phân lô MO - 03 (38 lô từ lô số 37 đến lô số 74); phân lô MO - 04 (30 lô từ lô số 94 đến lô số 106, từ lô số 111 đến lô số 127); phân lô MO - 05 (5 lô từ lô số 128 đến lô số 132); và phân lô MO - 06 (19 lô từ lô số 75 đến lô số 93).

Các lô đất có tổng diện tích 13.737,6 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 182,55 tỷ đồng. Giá khởi điểm của từng lô đất dao động từ hơn 1,03 đến hơn 2,91 tỷ đồng/một lô đất; tiền mua hồ sơ 500.000 đồng /một hồ sơ/một lô đất; tiền đặt trước từ 200 đến 450 triệu đồng/một hồ sơ/một lô đất.

Công ty tổ chức cho khách hàng xem hồ sơ và khảo sát đất tại thực địa vào ngày 17/4 và ngày 18/4 (trong giờ hành chính). Ngoài thời gian trên, khách hàng chủ động tự đi khảo sát tại thực địa.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính từ ngày 23/3 đến 16h30 ngày 19/4 tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Nam.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 19/4 đến 11h ngày 21/4 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 8h ngày 22/4 tại hội trường UBND TP Bắc Giang.

Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên với bước giá 10 triệu đồng.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam, địa chỉ số 1, đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoạ (0204)3 528 818 – 0948 988 668.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.