TP HCM kiến nghị hợp nhất Ban quản lí ba khu đô thị thành một

Động thái này nhằm giúp tinh giản cơ cấu bộ máy tổ chức từ 3 ban (Ban Quản lí khu đô thị Nam thành phố, Ban Quản lí khu đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lí khu đô thị Tây Bắc) thành một ban.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa kiến nghị với Thủ tướng về việc hợp nhất Ban quản 3 khu đô thị trên toàn thành phố thành một ban duy nhất là Ban Quản Phát triển đô thị.

Thủ thiêm

Ban Quản lí các khu đô thị trọng điểm của TP HCM sẽ được hợp nhất thành một. (Ảnh: Lê Giang).

Ban này có chức năng hoạt động theo mô hình cơ quan hành chính dưới sự quản lí của UBND TP HCM. Người đứng đầu chính quyền TP cho biết, sau khi thành lập, Ban Quản lí Phát triển đô thị sẽ giúp tinh giản bộ máy quản lí.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức sẽ tinh giản từ 3 ban (Ban Quản lí khu đô thị Nam thành phố, Ban Quản lí khu đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lí khu đô thị Tây Bắc) thành một ban.

Khi đi vào hoạt động, Ban Quản lí Phát triển đô thị sẽ thay đổi phạm vi quản lí từ 3 khu đô thị riêng lẻ thành các khu đô thị trên địa bàn thành phố. Sau khi được Thủ tướng chấp thuận, UBND TP HCM sẽ làm tờ trình và đề án theo đúng thủ tục, quy định.

Trước đó, Ban Quản Phát triển đô thị đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và Ban Quản đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Bắc TP. Các ban này được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án hạ tầng tại 2 khu đô thị trọng điểm của TP.

chọn