TP HCM lấy ý kiến cử tri về việc thành lập TP Thủ Đức vào 3/10

Ngày 3/10, TP HCM sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Thông tin từ Thành ủy TP HCM, UBND TP HCM vừa có chỉ đạo về việc lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021.

Theo Cục thống kê TP HCM, trên địa bàn TP có 16 phường (trong tổng số 322 phường, xã, thị trấn) buộc phải sáp nhập vì không đạt các tiêu chí. Trong đó, quận 2 có 4 phường; quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận mỗi quận có 2 phường; quận 6, 8 có một phường.

Hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các phường có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ngày 3/10, bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 19h cùng ngày.

Việc lấy ý kiến gồm hai nội dung đồng ý và không đồng ý với phương án sắp xếp. Riêng với quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức tập trung vào nội dung sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính mới lấy tên là Thành phố Thủ Đức.

Theo yêu cầu của UBND TP HCM, các phường có liên quan phải hoàn tất lấy ý kiến của người dân về việc sắp xếp và báo cáo cho HĐND phường trước ngày 5/10. Trước ngày 7/10, UBND các quận tổng hợp, báo cáo kết quả và gửi HĐND quận, UBND TP. 

Trường hợp trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành thì HĐND các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp. 

Dự kiến, ngày 12/10, HĐND TP sẽ họp về nội dung này, làm cơ sở để UBND TP HCM hoàn thiện đề án trình Bộ Nội vụ.

Hiện 3 quận 2, 9 và Thủ Đức có 36 phường. Theo dự thảo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính ở TP HCM, sau khi sáp nhập ba quận này thì TP Thủ Đức sẽ giảm hai phường.

Trong đó, các phường An Khánh và phường Thủ Thiêm sáp nhập thành phường Thủ Thiêm (tên dự kiến); phường Bình An và phường Bình Khánh sáp nhập thành phường An Khánh (tên dự kiến).

Tại cuộc họp sáng ngày 19/9 của UBND TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP Thủ Đức sẽ đóng vai trò trung tâm triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kĩ thuật, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ngày càng mạnh mẽ.

Dự kiến, sau khi thành lập TP Thủ Đức sẽ đóng góp 30% GDP của TP HCM và 7% GDP của cả nước.
chọn