TP HCM: Xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng vẫn được cấp sổ hồng

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Sở TN&MT về một số nội dung liên quan đến việc xử lí công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn TP.


TP HCM: Xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng vẫn được cấp sổ hồng - Ảnh 1.

Xây dựng nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng, thay đổi kiến trúc mặt ngoài thuộc khu vực không yêu cầu quản kiến trúc thì được coi không vi phạm trật tự xây dựng.


Đối với công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ngoài khu vực qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, đã được cấp Giấy phép xây dựng thì đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ (sổ hồng) khi: Có diện tích nhỏ hơn so với giấy phép xây dựng, không làm thay đổi chỉ tiêu qui hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Điều 98, Luật Xây dựng 2014.

Theo ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, với việc xử công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng có ý kiến:

Không coi là hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp trong các trường hợp: Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình trong đô thị không thuộc khu vực có yêu cầu về quản kiến trúc; Điều chỉnh thiết kế bên trong công trình không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không làm thay đổi chỉ tiêu qui hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp.

Cũng theo ông Bình, đối với công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ở nông thôn thuộc công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận, huyện thực hiện theo quy định, tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quản trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng: Việc quản trật tự xây dựng căn cứ vào qui hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với khu vực chưa có qui hoạch xây dựng được duyệt, UBND các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành quy định về quản qui hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản trật tự xây dựng; Nội dung quản trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ qui hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc quy định về quản qui hoạch, kiến trúc.

Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan.

chọn