TP Hưng Yên đấu giá 22 thửa đất ở, khởi điểm từ 16,3 triệu đồng/m2

22 thửa đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: Xã Bảo Khê 7 thửa, Trung Nghĩa 15 thửa, có giá khởi điểm 16,3 - 23,3 triệu đồng/m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản .

Cụ thể là quyền sử dụng 22 thửa đất để xây dựng nhà ở tại các vị trí quy hoạch: Xã Bảo Khê 7 thửa, Trung Nghĩa 15 thửa.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên từ ngày 2/5 đến hết ngày 15/5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng/một bộ hồ sơ.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước vào ngày 15/5 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 7h30 ngày 18/5 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

Giá khởi điểm có 8 mức giá như sau: 16,3; 17,4; 19,1; 19,4; 19,6; 19,9; 20,9; 23,3 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước có 14 mức như sau: 326; 342,5; 365; 382; 387,5; 392; 416,1; 474,3; 480,9; 521,6; 562,6; 618,8; 625,8; 726,9 triệu đồng.

Hình thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, điện thoại 0221.3552150.

chọn
[Photostory] Hiện trạng hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy tại TP HCM
NBB Garden 2 và NBB Garden 3 là hai dự án trọng điểm của Năm Bảy Bảy, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm nay.