TP Lai Châu đấu giá 18 thửa đất ở mặt đường, khởi điểm từ 375,3 triệu đồng/thửa

12 thửa đất ở đô thị tại phường Tân Phong; ba thửa đất ở đô thị tại phường Quyết Tiến và ba thửa đất ở đô thị tại phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu, có diện tích từ 105 m2 đến 278 m2.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Lai châu.

Cụ thể là quyền sử dụng của 12 thửa đất ở đô thị tại phường Tân Phong; ba thửa đất ở đô thị tại phường Quyết Tiến và ba thửa đất ở đô thị tại phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Diện tích các thửa đất từ 105 m2 đến 278 m2.

18 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 375,3 triệu đồng/thửa đến hơn 1,51 tỷ đồng/thửa.

 Thông tin 18 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu trong ba ngày 5, 6, 7/12.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký đấu giá (nộp hồ sơ) từ ngày 18/11 đến ngày 5/12 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản vào 8h, ngày 8/12 tại hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu, điện thoại 0213.3792.258/0988 646 966.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.