Lai Châu đấu giá 12 thửa đất tại đường Trường Chinh, khởi điểm 319 triệu đồng/thửa

12 thửa đất ở đô thị tại đường Trường Chinh, trị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, có diện tích từ 106,4 m2/thửa đến 114,8 m2/thửa.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu vừa ra thông báo đấu giá  tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn.

Cụ thể là quyền sử dụng của 12 thửa đất ở đô thị tại đường Trường Chinh, trị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Diện tích các thửa đất từ 106,4 m2 đến 114,8 m2.

12 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 319 triệu đồng/thửa đến 344 triệu đồng/thửa. 

 Thông tin 12 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).        

Buổi đấu giá được tổ chức vào 15h ngày 28/10 tại hội trường UBND thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Thời gian nộp tiền đặt trước trong ba ngày 25, 26, 27/10, khách hàng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu. Tiền đặt trước là 48 triệu đồng/hồ sơ/thửa. 

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá và nhận phiếu trả giá từ ngày 10/10 đến ngày 25/10 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu; và từ ngày 17/10 đến ngày 21/10 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ/thửa.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu, điện thoại 0213.3792.258 - 0988 646 966.

chọn
Kinh Bắc nói gì về khoản giảm trừ doanh thu gần 450 tỷ đồng trong quý IV/2022?
VCSC dẫn lời từ Kinh Bắc cho biết, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 447 tỷ đồng từ việc hoàn trả lại đất đã bán tại Khu đô thị Tràng Duệ, góp phần dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng trong quý IV/2022.