Triển khai quy định mới về cải tạo chung cư cũ

UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 2342/UBND-ĐT về việc triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
Triển khai quy định mới về cải tạo chung cư cũ - Ảnh 1.

Nhiều chung cư cũ đang "chờ" cải tạo, xây dựng lại.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung Nghị định số 69/2021/NĐ-CP để tham mưu UBND thành phố quản lý nhà nước về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố; tham mưu việc thực hiện các nội dung theo thẩm quyền của UBND thành phố được quy định tại Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, thành phố yêu cầu cập nhật các quy định của Nghị định để hoàn chỉnh nội dung dự thảo Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Viện Quy hoạch xây dựng, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan chủ động nghiên cứu, thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các kế hoạch tổng rà soát, kiểm định chất lượng chung cư cũ; kế hoạch lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ,...

chọn