Kết quả Sài Gòn vs SLNA: Đuổi bắt ngoạn mục, khán giả mãn nhãn

chọn