UBCKNN xử phạt một công ty chứng khoán liên quan đến lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh

Chứng khoán An Bình, đơn vị tư vấn cho trái phiếu 800 tỷ đồng của thành viên nhóm Tân Hoàng Minh, vừa nhận quyết định xử phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán lô trái phiếu này.

Ngày 16/9 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán An Bình với số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng của CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Cụ thể, kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của Soleil do Chứng khoán An Bình cung cấp dịch vụ tư vấn cho thấy ngày 16/6/2021, HĐQT Soleil đã ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 đính kèm nghị quyết này lưu giữ tại công ty chứng khoán chỉ gồm các trang đánh số 1; 3; 5; 7; 9; 11 và 13. Nội dung nêu tại các trang này chưa thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành.

Bên cạnh đó, tại điểm 4 mục II bản công bố thông tin nêu: “Từ khi thành lập đến nay, công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu và cũng không tồn đọng khoản nợ đến hạn nào chưa được thanh toán tại thời điểm chào bán trái phiếu”.

Tuy nhiên, tại mục V.10 thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020 của Soleil, mục vay và nợ thuê tài chính thể hiện giá trị trái phiếu với số dư đầu năm là hơn 699 tỷ đồng, trong năm có biến động tăng hơn 933 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng; số dư cuối năm bằng 0. 

Soleil là một trong ba doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng. Đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Công an đã có thông báo kêu gọi những nhà đầu tư bị hại đến hợp tác điều tra để được đảm bảo quyền lợi. 

chọn
Vị trí thực tế sắp làm ba đường kết nối KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội
Huyện Đông Anh (Hà Nội) dự chi 800 tỷ đồng xây mới ba tuyến đường kết nối thẳng vào KCN Bắc Thăng Long.