Đề xuất giảm quy mô khu vực nghiên cứu quy hoạch của Tân Hoàng Minh tại Đà Lạt xuống 3.162 ha

TP Đà Lạt cho biết đến nay đã quá hạn lập ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực 4.320 ha song Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh vẫn chưa liên hệ với đơn vị chức năng, UBND xã Xuân Thọ để tổ chức thu thập tài liệu, dữ liệu có liên quan, khảo sát hiện trường làm cơ sở thiết lập ý tưởng thiết kế quy hoạch.

Ngày 3/8, UBND TP Đà Lạt có báo cáo gửi Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc xác định phạm vi, ranh giới chồng lấn của các khu vực lập ý tưởng thiết kế quy hoạch trên địa bàn thành phố. 

UBND TP Đà Lạt cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch đối với đề xuất của ba doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn T&T; CTCP Địa ốc Đại Quang Minh; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 

Đến nay, có 2/3 công ty đã tổ chức báo cáo ý tưởng quy hoạch là CTCP Tập đoàn T&T và CTCP Địa ốc Đại Quang Minh.

Theo đó, Tập đoàn T&T đã báo cáo ý tưởng quy hoạch phân khu Khu đô thị cao cấp phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ, diện tích 1.211,81 ha. 

Còn Địa ốc Đại Quang Minh báo cáo ý tưởng quy hoạch phân khu Khu đô thị mới phía Đông, phường 9, phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ, quy mô 530 ha. 

Riêng đối với chủ trương nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch khu vực 4.320 ha, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh chưa báo cáo ý tưởng lần đầu cho địa phương. 

UBND TP Đà Lạt cho biết, theo hướng từ phường 11 đến xã Xuân Thọ, ý tưởng lập quy hoạch của ba doanh nghiệp nêu trên lần lượt là Địa ốc Đại Quang Minh, Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 

Qua xác định, phạm vi nghiên cứu của Tập đoàn T&T và Địa ốc Đại Quang Minh có sự chồng lấn ranh giới với diện tích khoảng 54,67 ha tại khu vực quốc lộ 27C. 

Sau khi trao đổi, đại diện T&T đã thống nhất bỏ diện tích chồng lần nêu trên ra khỏi quy hoạch. Do đó, diện tích còn lại của quy hoạch phân khu Khu đô thị cao cấp phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ là 1.157,14 ha. 

Đối với ranh giới hai khu vực tài trợ ý tưởng quy hoạch của Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có sự chồng lấn diện tích 934,14 ha.

Để đảm bảo tiến độ trong việc thực hiện các ý tưởng quy hoạch, kịp thời cập nhật song hành trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung 704, UBND TP Đà Lạt đề xuất giảm diện tích nghiên cứu ý tưởng quy hoạch của Tân Hoàng Minh từ khoảng 4.320 ha xuống thành 3.162,86 ha.

Bên cạnh đó, Đà Lạt đề xuất ranh giới tài trợ của Tập đoàn T&T là 1.157,14 ha; giữ nguyên ranh giới tài trợ của CTCP Địa ốc Đại Quang Minh với diện tích 530 ha.

Vào tháng 8/2021, Tân Hoàng Minh đã có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Khu đô thị - du lịch - phim trường quy mô khoảng 2.000 ha tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Đến ngày 26/11/2021, doanh nghiệp này có công văn đề xuất ranh giới, phạm vi nghiên cứu tài trợ quy hoạch tại xã Xuân Thọ với diện tích nghiên cứu tăng lên khoảng 4.319,5 ha .Phía bắc khu đất giáp xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương), phía nam giáp xã Xuân Trường, phía đông giáp xã D'Ran (huyện Đơn Dương) và phía tây giáp phường 12, quốc lộ 21. 

Trong số 4.319,5 ha nói trên, có hơn 3.452,3 ha là đất quy hoạch lâm nghiệp (đất rừng phòng hộ 238,3 ha; đất rừng sản xuất: 3.214 ha); 867,2 ha là đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp (đất có rừng 3,00 ha; đất sản xuất nông nghiệp, đất khác: 864,2 ha). 

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sau đó đề xuất UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho Tân Hoàng Minh được nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt với quy mô khoảng 4.320 ha. 

Ngày 17/12/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Tân Hoàng Minh nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch khu vực 4.320 ha. Thời hạn hoàn thành hồ sơ ý tưởng thiết kế quy hoạch đến ngày 30/6/2022. 

chọn
Thanh tra Chính phủ: Sân golf tại Resort Sông Giá của Hyundai ở Hải Phòng chưa phù hợp quy hoạch
Khu tổ hợp Resort Sông Giá do Hyundai E&C Vina Sông Giá làm chủ đầu tư có tổng vốn 752 triệu USD. Thanh tra Chính phủ cho biết, trong quá trình thực hiện quy hoạch (3 năm) dự án đã phải điều chỉnh quy hoạch, đồng thời phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư 8 lần.