Điều kiện tách, hợp thửa đất tại Lâm Đồng: Kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp/hợp tác xã, lập dự án

Sau gần 6 tháng kể từ văn bản tạm dừng, Lâm Đồng vừa có văn bản về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn.

Một khu đất phân lô, tách thửa đất trên địa bàn huyện Lâm Hà. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản 4911 về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40 ngày 1/11/2021 quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn, UBND tỉnh có ý kiến về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh như sau:

Các trường hợp được Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tiếp nhận, xem xét, giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40 ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh gồm: 

Thứ nhất là trường hợp mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mà không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản.  

Thứ hai, trường hợp hợp thửa đất mà mục đích sử dụng của thửa đất, khu đất chưa phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Thứ ba là trường hợp tách thửa để thừa kế hoặc tặng cho (giữa vợ/chồng; cha/mẹ đẻ với con đẻ; cha/mẹ nuôi với con nuôi; ông/bà nội với cháu nội; ông/bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau theo quy định của pháp luật) mà mỗi người nhận được nhận một thửa đất sau khi tách thửa.

Đối với các trường hợp còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành việc rà soát lập, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước khi tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02 ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Trước đó, ngày 21/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản 473 về việc tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn tỉnh.

chọn
Quảng Ninh quy hoạch ba đường sắt đô thị, tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển
Có ba tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch mới ở Quảng Ninh với tổng chiều dài hơn 293 km; trong đó tuyến Hạ Long - Vân Đồn chủ yếu đi ven biển, đoạn cuối qua sân bay Vân Đồn.