Lâm Đồng tập trung phát triển nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng giao phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản hoàn thành Kế hoạch phát triển nhà ở trong năm 2022, tập trung phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại buổi làm việc với phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh này đã đề nghị phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản triển khai tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực quản lý nhà và phát triển nhà ở, Sở giao hoàn thành Kế hoạch phát triển nhà ở trong năm 2022, tập trung phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. 

Đến cuối năm nay, khởi công xây dựng nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng; nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn TP Đà Lạt.

Phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng, Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cũng khẩn trương thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 47 ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng theo Kế hoạch 272 ngày 11/2/2022 của Sở Xây dựng. Trong tháng 9, báo cáo Ban Giám đốc kết quả triển khai thực hiện, hoàn thành trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong năm nay. 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng giao các nhiệm vụ trọng tâm khác như triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, nghiên cứu các Luật, văn bản của Trung ương, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong lĩnh vực của phòng…

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.