Lâm Đồng kiên quyết khắc phục ‘quy hoạch treo’, ‘dự án treo’

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 5309 về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo" trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lâm Đồng kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”. (Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng).

Theo đó, thực hiện nội dung Văn bản số 4358 ngày 13/7 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo", UBND tỉnh này giao các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương hoàn thành nội dung đồ án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Với những dự án chậm tiến độ, cần kiên quyết thu hồi, khắc phục tình trạng "dự án treo".

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy định đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Sở cũng xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; tổ chức thẩm định hoặc báo cáo Hội đồng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng, TP Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Xây dựng).

Các địa phương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi cao; tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị sau khi quy hoạch được phê duyệt. 

chọn
Cam Ranh đang dồn lực cho sân bay và đường ven biển, chuẩn bị đón loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Giai đoạn đến 2025, khu vực Cam Ranh sẽ mời đầu tư khoảng 9 dự án bất động sản với tổng vốn đầu tư ít nhất hơn 44.000 tỷ đồng. Để đón làn sóng đầu tư này, Khánh Hoà đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm tại Cam Ranh, bao gồm cả nâng cấp sân bay và xây dựng tuyến đường ven biển...