VCSC: Đơn hàng giảm làm ảnh hưởng lợi nhuận của Phú Tài trong ngắn hạn

VCSC cho rằng triển vọng nhu cầu khách hàng từ thị trường trong nước và doanh thu xuất khẩu của Phú Tài sẽ kém tích cực trong nửa đầu năm 2023 trước khi phục hồi, do đó giảm dự báo doanh thu và biên lợi nhuận ròng.

Trong báo cáo cập nhật về CTCP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB), Chứng khoán Bản Việt (VCSC) điều chỉnh giảm 23% dự báo lợi nhuận ròng năm nay của công ty so với dự báo trước đó, xuống 379 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là VCSC giảm dự báo doanh thu và biên lợi nhuận ròng vì có quan điểm kém tích cực hơn đối với triển vọng nhu cầu khách hàng từ thị trường trong nước và xuất khẩu.

VCSC giả định mảng đồ gỗ nội thất Việt Nam và doanh thu xuất khẩu của Phú Tài sẽ duy trì diễn biến kém tích cực trong nửa đầu năm 2023 trước khi phục hồi. Theo đó, lợi nhuận ròng cốt lõi năm nay của Phú Tài (không bao gồm bất động sản (BĐS) và ghi nhận một lần thiệt hại do cháy) sẽ giảm 9% từ mức cơ sở thấp năm 2021 trước khi phục hồi 7% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Theo nguồn tin trong nước và các hiệp hội ngành gỗ, các đơn hàng xuất khẩu nội thất đã bị cắt giảm 30% - 50% so với mức bình thường. Các công ty dự báo diễn biến kém tích cực này sẽ tiếp tục kéo dài trong giai đoạn quý IV/2022 – I/2023, và nhiều công ty cho rằng diễn biến này sẽ kéo dài đến quý II/2023.

Bên cạnh đó, thị trường BĐS ảnh hưởng đến cả mảng đá và đồ gỗ của Phú Tài. Lãi suất tăng cao tại Mỹ tiếp tục ảnh hưởng nhu cầu nhà ở, từ đó ảnh hưởng đến mảng xuất khẩu đá và đồ gỗ nội thất của Việt Nam. Thị trường Mỹ thường chiếm 60% xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam. Ngoài ra, doanh thu đá trong nước của Phú Tài (chiếm 18% doanh thu năm 2021 không bao gồm mảng phân phối ô tô và BĐS) cũng phụ thuộc vào thị trường BĐS trong nước.

Diễn biến thắt chặt thanh khoản hiện tại và thủ tục pháp lý kéo dài trong việc phê duyệt các dự án ảnh hưởng đến triển vọng ngắn hạn của thị trường BĐS và tạo ra điểm không chắc chắn đối với triển vọng trong dài hạn hơn.

Ở diễn biến khác, liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, theo Phú Tài, công ty không có vấn đề thanh khoản. Tuy nhiên, VCSC lưu ý rằng Phú Tài hiện có tỷ lệ đòn bẩy tương đối cao với tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu là 56% tính đến cuối quý III/2022.

Tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh/lợi nhuận sau thuế đạt 73% trong giai đoạn 2017 – 2021. VCSC dự báo tỷ lệ tổng nợ/EBITDA đạt khoảng 1,5 lần trong giai đoạn 2022 – 2023.

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.