Vĩnh Phúc đấu giá 16 ô đất mặt đường tại TP Vĩnh Yên, khởi điểm từ 8 triệu đồng/m2

14 ô đất tại khu đồng Dộc - Cửa Làng và hai ô đất khu dân cư cho nhân dân và CBCNV khu vực đồng Ma Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, có diện tích từ 100 đến 162 m2/ô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND TP Vĩnh Yên.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 16 ô đất phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. Các ô đất có diện tích từ 100 đến 162 m2/ô với giá khởi điểm từ 8 đến 12 triệu đồng/m2.

STT

Ô đất

Diện tích/ô

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá trị tài sản

(đồng/ô)

Tiền đặt trước (đồng/ô)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

I

Khu đồng Dộc- Cửa Làng phường Hội Hợp

1

Các thửa đất tiếp giáp 02 mặt đường, đường quy hoạch 13,5m

-

Thửa D1

104,4

12.000.000

1.252.800.000

200.000.000

500.000

-

Thửa D43

130

12.000.000

1.560.000.000

300.000.000

500.000

2

Các thửa tiếp giáp 01 mặt đường, đường quy hoạch 13,5m

-

D2 đến D7

100

10.000.000

1.000.000.000

150.000.000

500.000

-

D37 đến D42

100

10.000.000

1.000.000.000

150.000.000

500.000

II

Khu dân cư cho nhân dân  và CBCNV khu vực đồng Ma Cả, phường Hộp Hợp

1

Các thửa đất tiếp giáp đường 13,5m

-

Thửa B11

100

8.000.000

800.000.000

150.000.000

500.000

-

Thửa

B27

162

8.000.000

1.296.000.000

200.000.000

500.000

 

Tổng

1.696,4

 

16.908.800.000

 

 

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm trong giờ hành chính trong hai ngày 4/5 và 5/5 để được hướng dẫn xem tài sản.

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17h ngày 12/5.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (hạn cuối đến 17h ngày 12/5) vào tài khoản của Trung tâm.

Sau khi mua hồ sơ, khách hàng điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, giấy nộp tiền và phiếu trả giá của khách hàng (được bọc bằng chất liệu bảo mật) gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm trước 17h ngày 12/5.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá) vào 7h30 ngày 15/5 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 0986.953.989; 0972.531.452.

chọn