Vĩnh Phúc đấu giá 19 thửa đất ở tại huyện Vĩnh Tường, khởi điểm từ 14 triệu đồng/m2

19 thửa đất tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích từ 100 đến 199 m2/thửa.

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Vĩnh Tường.

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 19 thửa đất tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Các thửa đất có diện tích từ 100 đến 199 m2/thửa với mức giá khởi điểm từ 14 đến 28 triệu đồng/m2.

 

TT

Khu vực, ký hiệu,
vị trí thửa đất

Số thửa đất

Diện tích
(m2/ thửa)

Giá khởi điểm
(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước                     ( đồng/thửa)

Phí tham dự đấu giá                  (Đồng/hs)

A

KHU BÙ ĐÊ 1

I

Thửa đất tiếp giáp 02 mặt đường

1

Thửa đất số A11

1

123,7

16.800.000

2.078.160.000

415.632.000

500.000

II

Thửa đất tiếp giáp 01 mặt đường

1

Thửa đất số A7; A8

2

111

15.000.000

1.665.000.000

333.000.000

500.000

2

Thửa đất số A12; A17; A18

3

111

14.000.000

1.554.000.000

310.800.000

500.000

B

KHU BÙ ĐÊ 2

 

 

 

 

 

 

I

Thửa đất tiếp giáp 02 mặt đường

1

Thửa đất số C16

1

150,5

28.200.000

4.244.100.000

848.820.000

500.000

2

Thửa đất số C17

1

142,3

18.000.000

2.561.400.000

512.280.000

500.000

3

Thửa đất số C30

1

178,5

18.000.000

3.213.000.000

642.600.000

500.000

4

Thửa đất số B1

1

114,5

18.000.000

2.061.000.000

412.200.000

500.000

5

Thửa đất số B33

1

199,1

18.000.000

3.583.800.000

716.760.000

500.000

II

Thửa đất tiếp giáp 01 mặt đường

1

Thửa đất số C12; C13

2

120

23.500.000

2.820.000.000

564.000.000

500.000

2

Thửa đất số C14; C15

2

100

23.500.000

2.350.000.000

470.000.000

500.000

3

Thửa đất số C20

1

120

15.000.000

1.800.000.000

360.000.000

500.000

4

Thửa đất B29; B30

2

100

15.000.000

1.500.000.000

 300.000.000

500.000

5

Thửa đất số B32

1

129,2

15.000.000

1.938.000.000

387.600.000

500.000

 

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham dự đấu giá tại trụ sở Công ty từ ngày niêm yết công khai hồ sơ đấu giá đến 16h30 ngày 1/12; hoặc tại trụ sở UBND xã Vũ Di từ 8h ngày 30/11 đến 16h30 ngày 1/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, hạn cuối đến 16h30 ngày 1/12 (người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định) vào số tài khoản ngân hàng của Công ty.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá tại trụ sở UBND xã Vũ Di từ 8h ngày 30/11 đến 16h30 ngày 1/12; hoặc tại trụ sở Công ty hạn cuối đến 16h30 ngày 1/12.

Khách hàng trả giá và gửi phiếu trả giá cùng đơn đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát đến Trụ sở Công ty trước 10h ngày 4/12.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá lúc 13h30 ngày 4/12 tại Hội trường UBND xã Vũ Di.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng qua đường bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng xem tài sản trong hai ngày 30/11 và ngày 1/12.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc, địa chỉ số 91 Kim Đồng, phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 0211 626 8668 - 0985.747.385 - 0913.000.697 - 0979.148.293.

chọn
[Infographic] Những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động  sản (sửa đổi)
Sáng 28/11, với tỷ lệ số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 94,13%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.