Vĩnh Phúc đấu giá 73 ô đất ở tại huyện Yên Lạc, khởi điểm từ 7,2 triệu đồng/m2

73 ô đất ở tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích từ 92 đến 355 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Yên Lạc .

Cụ thể là quyền sử dụng 73 ô đất ở tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Các ô đất có diện tích từ 92 đến 355 m2/ô với mức giá khởi điểm từ 7,2 đến 13,6 triệu đồng/m2.

 

STT

Khu vực,vị trí, ký hiệu thửa đất( ô đất) đấu giá QSD đất

Số ô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước
( Đồng/ hồ sơ)

đông/ m2

đông/ m2

1

J1

1

230

9.600.000

2.208.000.000

441.600.000

2

J2

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

3

J3

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

4

J4

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

5

J5

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

6

J6

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

7

J7

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

8

J8

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

9

J9

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

10

J10

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

11

J11

1

230

7.200.000

1.656.000.000

331.200.000

12

I1

1

292

9.600.000

2.803.200.000

560.640.000

13

I2

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

14

I3

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

15

I4

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

16

I5

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

17

I6

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

18

I7

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

19

I8

1

300

7.200.000

2.160.000.000

432.000.000

20

I9

1

200

7.200.000

1.440.000.000

288.000.000

21

I 10

1

211

9.600.000

2.025.600.000

405.120.000

22

I 11

1

111

13.600.000

1.509.600.000

301.920.000

23

I 12

1

100

11.200.000

1.120.000.000

224.000.000

24

I18

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

25

I 20

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

26

I 21

1

300

9.600.000

2.880.000.000

576.000.000

27

I 22

1

300

9.600.000

2.880.000.000

576.000.000

28

I 23

1

300

9.600.000

2.880.000.000

576.000.000

29

I 24

1

300

9.600.000

2.880.000.000

576.000.000

30

I 25

1

300

9.600.000

2.880.000.000

576.000.000

31

I 26

1

292

13.600.000

3.971.200.000

794.240.000

32

H1

1

92

13.600.000

1.251.200.000

250.240.000

33

H2

1

100

12.000.000

1.200.000.000

240.000.000

34

H4

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

35

H5

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

36

H8

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

37

H10

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

38

H11

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

39

H12

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

40

H13

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

41

H14

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

42

H15

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

43

H19

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

44

H20

1

100

9.600.000

960.000.000

192.000.000

45

H27

1

100

12.000.000

1.200.000.000

240.000.000

46

H28

1

111

13.600.000

1.509.600.000

301.920.000

47

G21

1

115

13.600.000

1.564.000.000

312.800.000

48

G22

1

125

12.000.000

1.500.000.000

300.000.000

49

G23

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

50

G24

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

51

G25

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

52

G26

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

53

G27

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

54

G28

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

55

G29

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

56

G30

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

57

G31

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

58

G32

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

59

G33

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

60

G34

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

61

G35

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

62

G36

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

63

G37

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

64

G38

1

125

9.600.000

1.200.000.000

240.000.000

65

G39

1

125

12.000.000

1.500.000.000

300.000.000

66

G40

1

117

13.600.000

1.591.200.000

318.240.000

67

F1

1

270

12.000.000

3.240.000.000

648.000.000

68

F2

1

270

8.000.000

2.160.000.000

432.000.000

69

F3

1

270

8.000.000

2.160.000.000

432.000.000

70

F4

1

270

8.000.000

2.160.000.000

432.000.000

71

F5

1

270

8.000.000

2.160.000.000

432.000.000

72

F6

1

270

8.000.000

2.160.000.000

432.000.000

73

F7

1

355

13.600.000

4.828.000.000

965.600.000

Tổng

73

 

 123.021.600.000

 

 

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/6 đến 16h30 ngày 6/7 tất cả các ngày làm việc trong tuần tại UBND xã Đại Tự và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên. 

Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính các ngày 22/6 và 23/6 (trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ), trước 16h30 ngày 7/7 vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Thời gian nhận phiếu trả giá vào ngày 6/7 và ngày 7/7 tại UBND xã Đại Tự.

Công ty nhận phong bì phiếu trả giá trước 8h ngày 10/7 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá) vào 14h30 ngày 10/7 tại Hội trường UBND xã Đại Tự.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, điện thoại 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

chọn
Loạt dự án bất động sản nhiều nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn
Trên thị trường bất động sản, Tập đoàn Phúc Sơn được biết là chủ đầu tư của Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch 10.000 tỷ đồng tại khu đất sân bay Nha Trang cũ. Doanh nghiệp này cũng đang nắm hàng loạt dự án lớn nhỏ tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và Quảng Ngãi.