Vĩnh Phúc tìm chủ cho khu công nghiệp Phúc Yên gần 2.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp Phúc Yên có quy mô của dự án là 111,33 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.988 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 532,5 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Yên.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.988 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 532,5 tỷ đồng. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trước 16h30, ngày 25/4.

Khu công nghiệp Phúc Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối tháng 1/2022, quy mô của dự án là 111,33 ha được triển khai tại phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, TP Phúc Yên. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc rà soát hiện trạng sử dụng đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án; đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc.

Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại điều 134 Luật Đất đai.

Đối với phần diện tích đã được giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư là 16,4 ha, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư theo các giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Tiến độ đầu tư dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. 

Nói thêm về kế hoạch đầu tư xây dựng các khu công nghiệp tại Vĩnh Phúc, theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dự kiến giai đoạn 2021-2030, địa phương sẽ đầu tư xây dựng từ 23 đến 25 khu công nghiệp với tổng quỹ đất khoảng 7.000 ha. 

Các dự án đầu tư, khu công nghiệp mới được bố trí phát triển chủ yếu tập trung gần các đô thị lớn, có vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có các điều kiện về hạ tầng tốt nhưng vẫn bảo đảm khai thác, phát triển các khu công nghiệp tại các khu vực gò đồi, đất xấu, hạn chế quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp theo định hướng đề ra.

chọn
Tiến độ khu nhà ở 127 ha của VSIP tại TP Tân Uyên, Bình Dương
Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân do VSIP làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng 98%, đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ xây dựng nhà ở của người dân khoảng 56%. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp hơn 2.800 sản phẩm bất động sản.