Xe hoạt động kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang màu vàng từ 1/8

Một trong những nội dung qui định mới trong Thông tư 58 của Bộ Công an là việc cấp, đổi biển số cho loại hình xe kinh doanh vận tải.

Mới đây, Bộ Công an ban hành Thông tư 58 qui định qui trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, nhiều nội dung sẽ có hiệu lực kể từ 1/8.

Theo đó, tại điều 11 của Thông tư qui định, bắt đầu từ ngày 1/8, xe kinh doanh vận tải biển số màu trắng sẽ được phép cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng kí xe; cấp đổi, cấp lại biển số xe. Theo đó, chủ xe sẽ nộp giấy tờ để làm thủ tục trên theo Điều 7, Điều 9 tại Thông tư này và kèm theo biển số xe.

Bên cạnh đó, biển số xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe.

Ngoài ra, đối với các phương tiện kinh doanh hoạt động trước ngày Thông tư 58 có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng trước ngày 31/12/2021.

Từ 1/8, xe hoạt động kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang màu vàng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch).

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, việc chuyển đổi này sẽ giúp cho cơ quan chức năng dễ dàng nhận ra xe kinh doanh vận tải trên đường. Từ đó, việc quản lí, hạn chế hoặc cấm các phương tiện này tại các tuyến đường đô thị được thực hiện tốt hơn. 

Đồng thời tại Thông tư 58, Bộ Công an cũng thay đổi về kích thước của biển số ô tô. Theo đó, ô tô rơmoóc, sơmi rơmoóc trong nước hoặc có kết cấu tương tự được lắp ráp trong nước sẽ được gắn hai biển số ngắn với kích thước mới có chiều cao là 165 mm, chiều dài là 330 mm. 

Riêng đối với xe chuyên dùng khi được cơ quan chức năng cấp phép sẽ được đổi sang hai biển số có kích thước, chiều cao là 110 mm, chiều dài 520 mm, hoặc một biển số ngắn và một biển số dài, kinh phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Biển số xe màu vàng không phải lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Trước đó đã có qui định biển nền vàng, chữ đỏ cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo qui định của Chính phủ.

chọn