Xe kinh doanh vận tải phải lắp camera ghi hình tài xế

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng về vấn đề lắp đặt camera để ghi hình tài xế và trên là việc hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách và đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước.
IMG_1010

(Ảnh minh họa: Di Linh).

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định qui định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng ô tô (Nghị định thay thế Nghị định 86).

Cụ thể, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đã tích cực xây dựng dự thảo Nghị định.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, dự thảo Nghị định vẫn còn một số nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan có liên quan.

Để đảm bảo tính khả thi khi Nghị định được ban hành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu ý kiến, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Trong đó, về vấn đề lắp đặt camera để ghi hình lái xe và trên xe, kết luận của Phó Thủ tướng cho biết đây là việc hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách và đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước.

Do đó, yêu cầu Bộ GTVT thống nhất lại với Bộ Công an về thời gian lưu trữ dữ liệu 24 giờ và 72 giờ, bảo đảm phù hợp với điều kiện về công nghệ và phạm vi, tính chất của từng loại hình doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Đồng thời nghiên cứu thêm lộ trình tích hợp các thiết bị giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải để phục vụ tốt hơn yêu cầu quản nhà nước.

Về các nội dung xử vi phạm, Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, rà soát, chuyến các qui định về xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải sang Nghị định qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) để ban hành đồng thời với Nghị định này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ rà soát kĩ dự thảo Nghị định, bảo đảm chặt chẽ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11/2019.

chọn