Yên Bái cấp chủ trương đầu tư cho 56 dự án trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án, với tổng vốn đăng kí 4.414 tỉ đồng, tăng 24 dự án so với cùng kì năm ngoái.

Thông tin từ UBND tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 56 dự án, với tổng vốn đăng ký 4.414 tỉ đồng, tăng 24 dự án so với cùng kì, báo Yên Bái đưa tin.

Đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng kí thành lập mới cho 173 doanh nghiệp, bằng 63% kế hoạch năm và tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kì năm ngoái, với tổng vốn đăng kí 1.754 tỉ đồng; thành lập mới 67 hợp tác xã; 1.159 tổ hợp tác. Hiện toàn tỉnh có 2.301 doanh nghiệp, 477 hợp tác xã.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh 9 tháng ước đạt 12.300 tỉ đồng, bằng 72,3% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kì. Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt trên 2.900 tỉ đồng, bằng 57,2% kế hoạch, tăng 44,5% so với cùng kì.

Trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng thời kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường Hà Nội và TP HCM trong tháng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.