12 đại dự án hơn 29 tỷ USD sẽ mời đầu tư ở Thừa Thiên - Huế

Theo danh mục đề xuất bổ sung dự án nhà ở thương mại kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2030, Thừa Thiên – Huế có 12 dự án khu đô thị, du lịch có mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Tổng vốn đầu tư của 12 dự án này đạt 683.705 tỷ đồng, tương đương 29 tỷ USD.