Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Thừa Thiên Huế

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đây là quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7. Theo đó, thời điểm xác định giá đất để giao đất tái định cư được thực hiện theo thời điểm xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ.

Bồi thường về đất

Đối với đất ở khi bị thu hồi, trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở và nhà gắn liền với đất hoặc bị thu hồi một phần (phần còn lại không đủ để ở), nếu đủ điều kiện được bồi thường đất ở sẽ được giao đất ở hoặc nhà tái định cư (nếu không có nhà ở nào khác); hoặc được bồi thường bằng tiền nếu có nhà ở khác (nếu địa phương có quỹ đất thì có thể được giao đất ở).

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, thì được mua căn hộ tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu không có chỗ ở khác)…

Đối với những dự án xây dựng nhà ở bị thu hồi đất toàn bộ hoặc một phần khiến không đủ thực hiện tiếp dự án, sẽ được bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền; bồi thường bằng tiền đối với dự án có diện tích đất bị thu hồi nhỏ và không ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự án hoặc dự án đã đưa vào kinh doanh.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở, cá nhân, hộ gia đình sở hữu loại đất này và được miễn tiền thuê đất, khi bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất. Mức bồi thường bằng với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp đất có nhà ở có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 1/7/2004 khi bị thu hồi, sẽ được mua căn hộ tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai, Nghị định số 43, Nghị định số 01, thì được bồi thường về đất hoặc tiền.

Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất được tính bằng 30% theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó, nhưng không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng, mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Bên cạnh đó, còn có các khoản bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi, chi phí di chuyển,...

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Một góc TP Huế. (Ảnh: CTTĐT Thừa Thiên Huế)

Hỗ trợ tái định cư

Ngoài bồi thường về đất, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định về khoản tiền hỗ trợ tái định cư cho những hộ, cá nhân tự lo chỗ ở. 

Đối với diện tích đất ở thu hồi đến dưới 200 m2 thì hỗ trợ 1/4 suất tái định cư tối thiểu tính bằng tiền;

Diện tích đất ở thu hồi đến 200 m2 đến dưới 400 m2 thì hỗ trợ 1/2 suất tái định cư tối thiểu tính bằng tiền;

Diện tích đất ở thu hồi đến 400 m2 đến dưới 600 m2 thì hỗ trợ 3/4 suất tái định cư tối thiểu tính bằng tiền;

Diện tích đất ở thu hồi từ 600 m2 trở lên thì hỗ trợ 1 suất tái định cư tối thiểu tính bằng tiền.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định về hỗ trợ tái định cư. Việc này sẽ căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương. Các phường thuộc TP Huế là 200 triệu đồng, các phường thuộc thị xã là 150 triệu đồng, các thị trấn thuộc huyện là 100 triệu đồng, các xã thuộc huyện và thị xã là 80 triệu đồng.

Trường hợp hộ gia đình có trên 4 nhân khẩu sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng với mỗi nhân khẩu tăng thêm. 

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nếu bàn giao mặt bằng sớm hơn hoặc đúng tiến độ thì sẽ được hỗ trợ thêm từ 4,5 - 7,5 triệu đồng. Các hộ cũng được hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà tạm cư với số tiền từ 1,5 - 3 triệu đồng/hộ/tháng, nếu không còn chỗ ở nào khác trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn. 

Các hỗ trợ khác 

Bên cạnh các khoản hỗ trợ trên, người dân cũng được nhận các hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất.

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc (không quá 6 tháng) theo quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Phương thức hỗ trợ có thể bằng tiền, cho vay vốn tín dụng ưu đãi, hoặc có phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm tùy trường hợp cụ thể.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.