Hà Nội sửa quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 16/5 tới đây, trong trường hợp thửa đất ở thu hồi có nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng thì mỗi hộ sẽ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi.

Ngày 6/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 20 sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 26 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10 ngày 29/3/2017 quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú, hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi.

Trường hợp diện tích suất tái định cư mỗi hộ được giao vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phải tính tiền phần diện tích vượt theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 quy định này.

Quyết định số 20 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5 tới đây. Trước đó, theo quy định cũ, hộ gia đình có nhiều cặp vợ chồng hoặc đông nhân khẩu (có từ 7 nhân khẩu trở lên) ăn ở thường xuyên tại địa chỉ giải phóng mặt bằng từ trước khi có thông báo thu hồi đất và có diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn hoặc bằng tổng của hạn mức giao đất ở mới tối đa cộng với hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương sẽ được giao thêm một suất đất tái định cư với diện tích bằng hạn mức giao đất ở mới tối thiểu.

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường Hà Nội và TP HCM trong tháng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.