Thủ tướng: Thu hồi đất, bồi thường phải bảo đảm lợi ích các bên

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn nơi ở cũ.

Sáng 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, theo Báo Điện tử Chính phủ.

Thủ tướng: Thu hồi đất, bồi thường phải bảo đảm lợi ích các bên - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đất đai là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và được sự quan tâm của toàn xã hội. Vì thế, ông yêu cầu việc tổng kết cần giải quyết được vấn đề có tính chất cụ thể, ngắn hạn trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, phải giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số nguyên tắc cơ bản là việc sửa đổi Luật Đất đai bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan; phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam.

Theo Thủ tướng, việc điều chỉnh các quan hệ đất đai phải coi trọng hơn nữa vai trò của thị trường. Các chính sách được ban hành không thể bao phủ toàn bộ góc cạnh của cuộc sống nhưng cần tháo gỡ được các khó khăn, ách tắc trong thực tế cả về thể chế và khâu tổ chức thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai theo hướng ai làm tốt hơn thì giao nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực thực thi của các cấp và đội ngũ cán bộ đi kèm với tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và danh nghiệp...

Với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, Thủ tướng nêu rõ phải bám sát thực tiễn, khuyến khích và lắng nghe các ý kiến phản biện từ nhiều góc cạnh. Với những vấn đề có lý, có tình nhưng chưa có sự đồng thuận cao, chưa có quy định hoặc vượt quy định, Thủ tướng yêu cầu mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Với những vướng mắc về thể chế, cần nêu rõ vướng mắc ở đâu, chủ thể nào, đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất, khi đưa ra chính sách mới cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng, đánh giá tác động hết sức chặt chẽ, toàn diện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý một số vấn đề như phân định rõ hơn vai trò của Nhà nước khi đại diện chủ sở hữu và khi thực hiện vai trò quản lý Nhà nước. Ông nhấn mạnh quy hoạch sử dụng đất phải có tầm nhìn dài hạn, đột phá, ổn định nhưng linh hoạt, mang tính tổng thể, toàn diện, liên thông.

Về các nhiệm vụ tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ Biên tập và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn thiện dự thảo, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.