18 dự án nhà ở quy mô lớn sẽ triển khai tại TP Hòa Bình đến 2030

Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030 do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành, trên địa bàn TP Hòa Bình sẽ triển khai đầu tư xây dựng 30 dự án nhà ở, trong đó có 18 dự án quy mô lớn.