Hòa Bình dự kiến tăng thêm gần 7.100 căn NOXH đến năm 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hòa Bình dự kiến tăng thêm 7.100 căn NOXH với diện tích khoảng 29 ha, trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị là 14 ha sàn nhà ở xã hội; nhà ở xã hội cho công nhân là 15,4 ha sàn nhà ở.

 Một góc tỉnh Hòa Bình hiện nay. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dự kiến phát triển thêm gần 7.100 căn NOXH.

Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 là dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 23,5 m2 sàn/người trong đó, tại khu vực đô thị đạt 29,8 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 19,6 m2 sàn/người. Dự kiến chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10vm2 sàn/người.

Cùng với đó, tỉnh dự kiến nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 85% (trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 80%), giảm tỷ lệ nhà đơn sơ xuống 4% (trong đó khu vực đô thị giảm xuống còn 0,8%, khu vực nông thôn giảm còn 7%).

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dự kiến tăng thêm được 171,5 ha sàn nhà ở thương mại, khu đô thị, tương đương khoảng 8.620 căn nhà xây dựng mới. Dự kiến tăng thêm gần 29 ha sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 7.090 căn nhà xây dựng mới, trong đó, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị là 14 ha sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 1.970 căn nhà xây dựng mới; nhà ở xã hội cho công nhân là 15,4 ha sàn nhà ở, tương đương khoảng 5.120 căn nhà xây dựng mới.

Đối với nhà ở của người dân tự xây dựng, dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 tăng thêm gần 542 ha sàn, tương ứng khoảng 30.287 căn nhà.

Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là 60.003 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội 18.075 tỷ đồng; nguồn vốn người dân: thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình là 41.928 tỷ đồng.  

chọn
Tiến độ khu nhà ở 127 ha của VSIP tại TP Tân Uyên, Bình Dương
Khu dân cư ấp 4 - Vĩnh Tân do VSIP làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2009, đến nay đã bồi thường giải phóng mặt bằng 98%, đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ xây dựng nhà ở của người dân khoảng 56%. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung cấp hơn 2.800 sản phẩm bất động sản.