4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đông Dư là xã nằm phía Tây Nam của huyện Gia Lâm; phía Bắc giáp cầu Thanh Trì, quận Long Biên; phía Nam giáp xã Bát Tràng; phía Đông giáp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Thị trấn Trâu Quỳ; phía Tây giáp sông Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

Đông Dư là xã nằm phía Tây Nam của huyện Gia Lâm; phía Bắc giáp cầu Thanh Trì, quận Long Biên; phía Nam giáp xã Bát Tràng; phía Đông giáp trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Thị trấn Trâu Quỳ; phía Tây giáp sông Hồng. (Nguồn ảnh: Google).


 1. Hai đường nối đê Long Biên - Xuân Quan với DT379

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm đáng chú ý có hai tuyến nối đường đê Long Biên - Xuân Quan với DT379. Trong đó, tuyến số 1 dài khoảng 320 m. Tuyến đường này có điểm đầu trùng với lối vào Đền Mẫu Đông Dư Hạ. Điểm cuối giao với đường DT379 cách nút giao DT379 - Đông Dư - Dương Xá khoáng 288 m.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường số 1. (Nguồn ảnh: Google).


Tuyến đường này có điểm đầu trùng với lối vào Đền Mẫu Đông Dư Hạ.

Tuyến đường này có điểm đầu trùng với lối vào Đền Mẫu Đông Dư Hạ.


Điểm cuối giao với đường DT379 cách nút giao DT379 - Đông Dư - Dương Xá khoáng 288 m.

Điểm cuối giao với đường DT379 cách nút giao DT379 - Đông Dư - Dương Xá khoáng 288 m.


Tuyến đường số 2 nối Long Biên - Xuân Quan với DT379 có chiều dài khoảng 560 m. Tuyến có điểm đầu ở bên hông cây xăng Đông Dư trên đường DT379, tuyến đi thẳng và kết thúc ở đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn cách cầu Thanh Trì khoảng 454 m.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).


Tuyến có điểm đầu ở bên hông cây xăng Đông Dư trên đường DT379.

Tuyến có điểm đầu ở bên hông cây xăng Đông Dư trên đường DT379.


Tuyến đi thẳng và kết thúc ở đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn cách cầu Thanh Trì khoảng 454 m.

Tuyến đi thẳng và kết thúc ở đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn cách cầu Thanh Trì khoảng 454 m.


 2. Đường từ trường THCS Đông Dư đến tuyến đường ở mục 1

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư đáng chú ý có tuyến nối từ trường THCS Đông Dư đến tuyến đường ở mục 1 dài khoảng 600 m. Tuyến có điểm đầu ở phía sau trường THCS Đông Dư, tuyến chạy song song với đường DT379 và kết thúc ở đoạn giữa của tuyến đường mục 1.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).


Tuyến có điểm đầu ở phía sau trường THCS Đông Dư, tuyến chạy song song với đường DT379.

Tuyến có điểm đầu ở phía sau trường THCS Đông Dư, tuyến chạy song song với đường DT379.


Tuyến kết thúc ở khoảng giữa của đường mục 1.

Tuyến kết thúc ở khoảng giữa của đường mục 1.


Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ cầu Thanh Trì.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ cầu Thanh Trì.


 3. Mở rộng tuyến đường qua UBND xã Đông Dư 

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Đông Dư đáng chú ý có tuyến đường qua UBND xã này sẽ mở rộng theo qui hoạch. Tuyến đường này dài khoảng 550 m. Điểm đầu ở ngã tư đoạn Bưu Điện Đông Dư. Tuyến chạy qua khu vực UBND xã Đông Dư, kết thúc đoạn gần chùa Đông Dư Thượng.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).


Tuyến có điểm đầu ở ngã tư Chợ Đông Dư. Tuyến đường trên thực tế có nhiều đoạn đã mở rộng.

Tuyến có điểm đầu ở ngã tư Chợ Đông Dư. Tuyến đường trên thực tế có nhiều đoạn đã mở rộng.


Tuyến đường hướng về nhà văn hóa Thôn 2, đi qua UBND xã Đông Dư.

Tuyến đường hướng về nhà văn hóa Thôn 2, đi qua UBND xã Đông Dư.


Tuyến dựa trên đường hiện hữu khá nhỏ hẹp.

Tuyến dựa trên đường hiện hữu khá nhỏ hẹp.


Tuyến kết thúc ở đoạn gần chùa Đông Dư Thượng.

Tuyến kết thúc ở đoạn gần chùa Đông Dư Thượng.