9 dự án du lịch hơn 4.000 tỷ đang tìm chủ tại Trà Vinh

Theo danh mục dự án du lịch kêu gọi đầu tư năm nay tại tỉnh Trà Vinh, tỉnh này có 9 dự án với tổng mức vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng sẽ được kêu gọi đầu tư trong năm nay.