Trà Vinh tìm nhà đầu tư cho Cụm công nghiệp Sa Bình 600 tỷ đồng

Cụm công nghiệp Sa Bình, tại ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh có quy mô 32,58 ha; tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo tìm nhà đầu tư cho dự án Cụm công nghiệp Sa Bình, tại ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh.

Diện tích khu đất 32,58 ha; tổng mức đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng. Chủ đầu tư sẽ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải,...và các công trình phụ trợ khác đảm bảo phù hợp quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được duyệt.

Chủ đầu tư có vốn sở hữu thực hiện lớn hơn 15% tổng mức đầu tư dự án và cam kết tự nguyện ứng tiền trước để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. 

Thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đề xuất dự án đến 14h ngày 12/7/2022.

Trong năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh đã cấp mới 4 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 792,51 tỷ đồng, lũy kế thu hút được 84 dự án với tổng vốn đăng ký 149.338,43 tỷ đồng.

Cụ thể, KKT Định An thu hút 50 dự án với tổng vốn 145.355,32 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài với 2.407,30 triệu USD; KCN Long Đức thu hút được 33 dự án, tổng vốn đầu tư 3.234,13 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án vốn đầu tư nước ngoài với 118,86 triệu USD.

Đáng chú ý, tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cổ Chiên của Công ty TNHH Phát triển Đầu tư hạ tầng Trà Vinh, với vốn đăng ký 748,98 tỷ đồng. Đại diện UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) về 7 dự án tại KKT Định An, với tổng mức đầu tư khoảng 13.920 tỷ đồng.

chọn