An Cường sắp chi gần 150 tỷ đồng trả cổ tức

Tỷ lệ thực hiện là 11%, với hơn 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, An Cường dự chi khoảng 150 tỷ để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 4/11.

Mới đây, HĐQT CTCP Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) đã ban hành nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 17/10 tới, ngày thanh toán dự kiến vào ngày 4/11.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 11%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cố phiếu sẽ nhận được 1.100 đồng. Như vậy, với gần 135,85 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính An Cường sẽ chi khoảng 149,4 tỷ đồng cho lần tạm ứng cổ tức này. 

Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn và/hoặc lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm gần nhất đã được kiểm toán. Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021, lợi nhuận chưa phân phối hơn 1.456,5 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình cổ phiếu, An Cường đã hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại thị trường Upcom và được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Ngày chính thức giao dịch là ngày 10/10, giá tham chiếu là 67.300 đồng/cp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/9 (ngày cuối cùng giao dịch trên thị trường Upcom), giá cổ phiếu ACG ở mức 68.900 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 1.925,9 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 278,7 tỷ đồng, tăng 17,3%. Kết thúc nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được 50,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

chọn