Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáp nhập huyện Long Điền và Đất Đỏ

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành một đơn vị.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ sáp nhập hai huyện Long Điền và Đất Đỏ trong giai đoạn 2023 - 2025. (Ảnh: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Vừa qua, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết ngày 31/5 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong đó có nội dung về việc sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành một đơn vị trong giai đoạn 2023 - 2025.

Cũng trong giai đoạn trên, đối với đơn vị cấp xã, sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị gồm sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung - TP Bà Rịa; sáp nhập xã Lộc An và xã Phước Hội, xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải - huyện Đất Đỏ; sáp nhập ba xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước - huyện Long Điền.

Đến năm 2030, đối với cấp huyện, tỉnh sẽ điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của hai đơn vị hành chính, trong đó, TP Bà Rịa tiếp nhận thêm một phần diện tích và dân số của TX Phú Mỹ để đảm bảo đủ tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và dân số. Ngược lại, TX Phú Mỹ sẽ giảm một phần diện tích và dân số.

Đối với cấp xã, tỉnh dự kiến sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính của 6 đơn bị gồm thuộc huyện Long Điền sáp nhập xã Phước Hưng và thị trấn Long Hải; điều chỉnh địa giới hành chỉnh giữa hai xã thuộc huyện Đất Đỏ là xã Phước Long Thọ và xã Long Tân; giữa hai xã thuộc huyện Xuyên Mộc và xã Hòa Hội và xã Hòa Hưng.

Đến năm 2030, vùng huyện Long Điền - Đất Đỏ có tính chất là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Về định hướng phát triển, vùng huyện sẽ tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở phần phía bắc quốc lộ (QL) 55, với khu công nghiệp Đất Đỏ I. Phần phía nam QL 55 đến tiếp giáp với Biển Đông phát triển dịch vụ du lịch, phát huy vai trò trục động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ĐT 994. Phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản hài hòa với phát triển du lịch.

Hạt nhân phát triển sẽ là thị trấn Long Điền, thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Long Hải Và thị trấn Phước Hải.

chọn
Toàn cảnh phương án quy hoạch cảng hàng không tại Đồng bằng sông Hồng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển hàng không trên địa bàn vùng.