Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch đô thị Hiệp Hòa để làm các dự án khu dân cư, đô thị, công nghiệp

Nhiều diện tích đất tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được điều chỉnh mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án khu dân cư, đô thị, công nghiệp, logistics... trên địa bàn.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Cụ thể, tại xã Lương Phong điều chỉnh quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 7,5 ha. Trong đó, khoảng 5,8 ha đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị và khoảng 1,7 ha đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới.

Lý do điều chỉnh để thực hiện dự án Khu đô thị Lương Phong theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong thời gian tới khi thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 2.

Tỉnh điều chỉnh khoảng 28,5 ha tại xã Đoan Bái để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Bái Thượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương khi thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 1 và mở rộng Cụm công nghiệp Đoan Bái; đồng thời điều chỉnh lại ranh giới quy hoạch đất công nghiệp cho phù hợp.

Số diện tích đất trên có khoảng 1 ha đất công nghiệp và khoảng 5,5 ha từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất đa chức năng phát triển mới; khoảng 22 ha từ đất công nghiệp sang đất sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Đông Lỗ sẽ điều chỉnh khoảng 56 ha từ đất sản xuất nông nghiệp và khoảng 10 ha đất mặt nước sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới; khoảng 20 ha từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất công nghiệp để thực hiện dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hòa Yên và Khu dịch vụ tổng hợp, logistics, ICD Đông Lỗ - Tiên Sơn.

Tại xã Xuân Cẩm điều chỉnh khoảng 7,5 ha đất công nghiệp; khoảng 9,6 ha đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị; khoảng 4,2 ha từ đất du lịch; khoảng 2,2 ha từ đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi và khoảng 11,5 ha từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất đa chức năng phát triển mới để thực hiện dự án Khu Khu dịch vụ tổng hợp, logistic Xuân Cẩm - Hương Lâm.

Các xã Châu Minh, Bắc Lý và Hương Lâm có khoảng 256 ha đất điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm.

Trong đó, khoảng 155 ha đất dự trữ phát triển công nghiệp; khoảng 6,7 ha đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị; khoảng 0,8 ha đất giao thông; khoảng 43,5 ha đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công nghiệp.

Điều chỉnh khoảng 27 ha đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị; khoảng 12,3 ha đất công nghiệp; khoảng 2,6 ha đất dự trữ phát triển công nghiệp; khoảng 0,7 ha đất giao thông; khoảng 0,5 ha đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi và khoảng 2,9 ha đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới. Điều chỉnh khoảng 4 ha đất dự trữ phát triển công nghiệp sang quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp.

Tại xã Mai Đình và Hương Lâm điều chỉnh 28,5 ha đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới để thực hiện các dự án Khu dân cư Mai Đình, Khu dân cư Đông Trước (giai đoạn 1) và Khu nhà ở công nhân huyện Hiệp Hòa; đồng thời bổ sung quỹ đất ở đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương khi thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1.

Tại xã Mai Đình và xã Châu Minh sẽ điều chỉnh khoảng 45,5 ha từ quy hoạch đất công nghiệp; khoảng 2,2 ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển các khu chức năng đô thị; khoảng 0,5 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa; khoảng 1,8 ha đất cây xanh nông nghiệp thủy lợi sang quy hoạch đất đa chức năng phát triển mới. Lý do điều chỉnh để thực hiện dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Hòa Phú theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

chọn
Cận cảnh đường ven sông Cầu Ngà với cây cầu 600 m đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm
Sau hơn hai năm thi công, một số đoạn đường ven sông Cầu Ngà đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong đó, nổi bật là cây cầu có chiều dài khoảng 600 m.