Bắc Giang thông tin về 138 dự án bất động sản mới

138 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Hiện nay, toàn Bắc Giang có 138 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư.

Trong đó có 17 dự án đã hoàn thành, 12 dự án cơ bản hoàn thành, 26 dự án đang thi công xây dựng, 20 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng; 63 dự án đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh có thêm 5 dự án khu đô thị, khu dân cư mới hoàn thành so với quý IV/2021. Tuy nhiên, UBND tỉnh cho biết, một số dự án còn chậm tiến độ, sau khi được gia hạn thời gian thực hiện kết quả đầu tư, triển khai không có nhiều chuyển biến. Nguyên nhân chính vẫn do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm.

Các dự án khu đô thị được tỉnh duyệt quy hoạch trong thời gian qua gồm: Khu đô thị du lịch văn hóa và dịch vụ thương mại tại xã Ninh Sơn, Trung Sơn và Tiên Sơn, huyện Việt Yên 150 ha; Khu đô thị Bắc Lý số 2, thuộc tổ dân phố Tam Hợp, thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa có tổng quy mô 13 ha Khu đô thị phía Nam, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (51 ha);

Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (65 ha); Khu đô thị dịch vụ và thương mại ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (58,72 ha); Khu đô thị làng nghề và du lịch sinh thái Nam Dương, huyện Lục Ngạn (62,5 ha); Khu đô thị mới phía Đông Nam, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (14,4 ha); Khu đô thị số 6, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng (41,4 ha); Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn (70,94 ha); Khu đô thị mới phía Tây Nam, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa có quy mô 41,3 ha,...

Ngoài ra, tỉnh có thêm các khu dân cư mới như Khu dân cư phía Đông, thuộc Tổ dân phố Thống Nhất, tổ dân phố Gia Lâm và tổ dân phố Vòng Huyện, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế 40 ha; Khu dân cư Bắc Lý - Hương Lâm, thuộc xã Bắc Lý và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa 27 ha; Khu dân cư tại thôn Hà và Khu dân cư 5, 7, 9 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (tổng 65 ha); Khu dân cư số 1, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam (24,47 ha); Khu dân cư số 1, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam (35 ha); Khu dân cư và tổ hợp thương mại dịch vụ tại thôn Đầu và thôn Cầu, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (15,75 ha); Khu dân cư số 2, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam (50 ha);...

chọn