Bắc Giang duyệt giá khởi điểm 166 lô đất đấu giá tại hai khu dân cư huyện Lạng Giang

Tổng cộng có 85 lô đất khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng và 81 lô tại tổ dân phố Lèo, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang vừa được duyệt giá khởi điểm để đấu giá.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 85 lô đất khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng và 81 lô tại tổ dân phố Lèo, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang. 

Cụ thể, 85 lô tại Khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng có tổng diện tích đất 11.134 m2, giá khởi điểm 9,4 - 13,5 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất hơn 119 tỷ đồng.

Còn 81 lô tại tổ dân phố Lèo, thị trấn Kép có tổng diện tích 7.475,4 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 55,5 tỷ đồng. Mỗi m2 có giá khởi điểm 7 - 7,5 triệu đồng.

Giá khởi điểm quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành trong 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

Tỉnh Bắc Giang giao UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất trên theo đúng quy định pháp luật.

chọn
Hà Nội: Dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất
UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.