Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Lạng Giang, lên thị xã trong tương lai

Vùng huyện Lạng Giang có tính chất là trung tâm kinh tế cửa ngõ phía đông bắc của tỉnh Bắc Giang, đầu mối giao thông đường bộ của vùng, quốc gia trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn, hướng tới là đô thị loại IV và thị xã trong tương lai.

Một góc huyện Lạng Giang hiện nay. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000).

Theo đó, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính huyện Lạng Giang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía nam giáp TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng; phía đông giáp huyện Lục Nam; phía tây giáp huyện Tân Yên và huyện Yên Thế.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 244 km2. Quy mô dân số hiện trạng khoảng 221.309 người; dự báo đến năm 2030 khoảng 276.400 người, dân số đô thị khoảng 85.600 người; đến năm 2040 khoảng 390.000 người, dân số đô thị khoảng 129.000 người.

Quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ đó đưa ra những dự báo và định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện.

Đề xuất quy hoạch tổ chức không gian đô thị, điểm dân cư nông thôn, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; xác định vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện gắn với các thị trấn, trung tâm xã, các cụm công nghiệp gắn kết thuận lợi với hệ thống hạ tầng khung, đảm bảo phục vụ cho các tiểu vùng trong huyện nhằm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, gắn với vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong tiểu vùng.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang có tính chất là trung tâm kinh tế cửa ngõ phía đông bắc của tỉnh Bắc Giang, đầu mối giao thông đường bộ của vùng, quốc gia trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn, hướng tới là đô thị loại IV và thị xã trong tương lai.

Bên cạnh đó, đây cũng là trung tâm Tiểu vùng phía bắc các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang với thị trấn Vôi là đô thị trung tâm tiểu vùng, một trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ tiên tiến, phát triển công nghiệp xanh; sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao; là vùng phát triển đô thị bền vững, hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại gắn với dịch vụ thương mại tổng hợp, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa tâm linh.

chọn
Hiện trạng khu nghỉ dưỡng 6.000 tỷ ven biển Bình Định của nhóm VinaCapital - ITC Spectrum
Tính đến tháng 5/2024, dự án Cát Hải Bay đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành khu The Thon; hoàn thành san lấp mặt bằng Giai đoạn 1A Khu biệt thự đồi 2 và khu nghỉ dưỡng 5 với diện tích khoảng 17,5 ha và hoàn thành xây dựng 44 căn nhà mẫu.