Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch đô thị Hiệp Hòa

Lý do điều chỉnh để thực hiện các dự án trường tiểu học và sân thể thao xã Châu Minh theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang.

Một góc huyện Hiệp Hòa hiện nay. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Cụ thể, tại xã Lương Phong, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 2 ha. Theo đó, điều chỉnh từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 1,8 ha) và đất khu dân cư hiện trạng (khoảng 0,2 ha) sang quy hoạch đất công trình giáo dục.

Lý do điều chỉnh là để thực hiện dự án trường mầm non Lương Phong số 1 theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tại xã Châu Minh, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 3 ha. Theo đó, điều chỉnh khoảng 3 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công trình giáo dục (khoảng 2 ha) và đất thể dục thể thao (khoảng 1 ha).

Lý do điều chỉnh để thực hiện các dự án trường tiểu học và sân thể thao xã Châu Minh theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Đô thị Hiệp Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 20.600 ha. Quy mô dấn số đến năm 2035 dự kiến là 310.000 người. Tổng dân số nội thị khoảng 153.000 người. Đô thị này bao gồm toàn bộ phạm vi huyện Hiệp Hòa.

Về tính chất. đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, động lực phát triển phía tây tỉnh Bắc Giang, là trung tâm công nghiệp, công nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại. 

chọn
Thủ tướng đốc thúc triển khai gói 120.000 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nợ trái phiếu, lãi suất...
Mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký văn bản số 178 ngày 27/3 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.