Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch đô thị Hiệp Hòa

Lý do điều chỉnh để thực hiện các dự án trường tiểu học và sân thể thao xã Châu Minh theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang.

Một góc huyện Hiệp Hòa hiện nay. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Cụ thể, tại xã Lương Phong, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 2 ha. Theo đó, điều chỉnh từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (khoảng 1,8 ha) và đất khu dân cư hiện trạng (khoảng 0,2 ha) sang quy hoạch đất công trình giáo dục.

Lý do điều chỉnh là để thực hiện dự án trường mầm non Lương Phong số 1 theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Tại xã Châu Minh, quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 3 ha. Theo đó, điều chỉnh khoảng 3 ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất công trình giáo dục (khoảng 2 ha) và đất thể dục thể thao (khoảng 1 ha).

Lý do điều chỉnh để thực hiện các dự án trường tiểu học và sân thể thao xã Châu Minh theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Đô thị Hiệp Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 20.600 ha. Quy mô dấn số đến năm 2035 dự kiến là 310.000 người. Tổng dân số nội thị khoảng 153.000 người. Đô thị này bao gồm toàn bộ phạm vi huyện Hiệp Hòa.

Về tính chất. đây là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, động lực phát triển phía tây tỉnh Bắc Giang, là trung tâm công nghiệp, công nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại. 

chọn
Tổng Giám đốc G-Home: Chi phí đầu tư NOXH ở Việt Nam đang cực kỳ cao so với thế giới
Có ý kiến cho rằng, tăng nguồn cung NOXH cho thuê sẽ giúp giải quyết vấn đề an cư cho người lao động khi họ có thể tiếp cận ngay (khác với mua nhà). Song, ở phía doanh nghiệp, việc phát triển dự án để cho thuê là không dễ do chi phí đầu vào cao.