Bắc Giang tìm chủ đầu tư cho khu đô thị gần 190 tỷ đồng tại Hiệp Hòa

Khu đô thị thôn Chớp tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa có tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự kiến được tìm nhà đầu tư từ quý II năm nay.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị thôn Chớp, huyện Hiệp Hòa.

Dự án được thực hiện tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa. Tổng chi phí thực hiện dự án là 188,782 tỷ đồng. Nhà đầu tư dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư toàn bộ dự án, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%, tương đương 37,756 tỷ đồng. Còn lại 151,026 tỷ đồng là vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 9 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá hai năm.

Dự án được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi và theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý II/2021.

Bắc Giang tìm chủ đầu tư cho khu đô thị gần 190 tỷ đồng tại Hiệp Hòa - Ảnh 1.

Trung tâm huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Hiệp Hòa).

Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối 4 dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng.

Đầu tiên là Khu đô thị mới Thành Trung - Cầu nằm tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 328.285 triệu đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 3 năm.

Thứ hai là Khu đô thị mới Cửa Làng – thôn Trước, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 62.882 triệu đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án này là 5 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 2 năm.

Dự án Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang. Dự án này có tổng chi phí thực hiện là 191.904.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 3 năm.

Cả ba dự án trên đều được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi và theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý II/2021.

Cuối cùng là dự án Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu được thực hiện tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. Tổng chi phí thực hiện dự án là 243,331 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 36,034 tỷ đồng. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý III/2021.

chọn
Đồng Nai giao 123 ha đất cho Địa ốc sông Tiên làm KĐT Nhơn Phước
Phần diện tích đất này trước đây được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Thương mại Xây dựng Nhật Quang sử dụng. Đầu năm 2019, doanh nghiệp này chính thức sáp nhập vào Địa ốc Sông Tiên.