TP Bắc Giang sắp có thêm khu đô thị mới hơn 240 tỷ đồng

Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang có quy mô đầu tư khoảng 243 tỷ đồng, sẽ được lựa chọn nhà đầu tư từ quý III năm nay.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Giáp Nguột - Trại Cầu.

Dự án được thực hiện tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. Tổng chi phí thực hiện dự án là 243,331 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 36,034 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến nộp ngân sách nhà nước là 40,223 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 3 năm.

Dự án được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi và theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý III/2021.

Ba khu đô thị mới hơn 650 tỷ đồng tai TP Bắc Giang tìm chủ - Ảnh 1.

Trung tâm TP Bắc Giang. (Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang).

Mới đây, cũng tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với ba dự án khu đô thị mới với vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng.

Đầu tiên là Khu đô thị mới Thành Trung - Cầu nằm tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 328.285 triệu đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 3 năm.

Thứ hai là Khu đô thị mới Cửa Làng – thôn Trước, xã Tân Tiến, TP Bắc Giang. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 62.882 triệu đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án này là 5 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 2 năm.

Cuối cùng là dự án Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang. Dự án này có tổng chi phí thực hiện là 191.904.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án là 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó, thời gian hoàn thành các thủ tục về đất đai và xây dựng công trình không quá 3 năm.

Cả ba dự án trên đều được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi và theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư bắt đầu từ quý II/2021.

chọn
Lộ diện nhóm nhà đầu tư đăng ký làm hai khu đô thị 14.000 tỷ ở Đồng Nai
Khu Đô thị du lịch Đại Phước River (Đại Phước River) và Khu đô thị du lịch Đại Phước (Phong Phú Riverside) tại Đồng Nai có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ. Nhóm doanh nghiệp đăng ký làm hai dự án này có những mối liên hệ với Văn Phú Invest.