Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Huyện Lục Nam có tổng diện tích 597km², nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, phía đông giáp huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động, phía tây giáp huyện Lạng Giang và huyện Yên Dũng.

 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Theo quyết định nói trên, quy hoạch giao thông huyện Lục Nam cụ thể như sau:

Quy hoạch hệ thống đường bộ:

Đường cao tốc, quốc lộ: Đường vành đai V - vùng thủ đô: Qua huyện Lục Nam từ xã Đan Hội đến xã Lan Mẫu, tổng chiều dài khoảng 13,21 km. Giai đoạn đến 2021-2030 quy mô đạt tiêu chuẩn đường cao tốc, 04 làn xe. Giai đoạn 2031-2040 quy mô tiêu đạt tiêu chuẩn đường cao tốc, 6 làn xe.

Quốc lộ 31: Qua huyện Lục Nam từ xã Phương Sơn, xã Chu Điện, thị trấn Đồi Ngô, xã Tiên Nha. Giai đoạn 2040: Duy trì tuyến và Xây dựng cầu vượt đường sắt (đường sắt Kép - Hạ Long) tại khu vực Phố Sàn, huyện Lục Nam.

Quốc lộ 37: Qua huyện Lục Nam địa bàn các xã Bảo Sơn, xã Thanh Lâm, xã Chu Điện, xã Bảo Đài, thị trấn Đồi Ngô, xã Khám Lạng, xã Bắc Lũng, xã Vũ Xá, xã Cẩm Lý, xã Đan Hội, chiều dài khoảng 27,5km. Xây dựng mới cầu đường bộ Cẩm Lý, tách khỏi cầu đi chung đường sắt - đường bộ hiện tại. Giai đoạn 2040: Duy trì tuyến và từng bước nâng cấp thành đường cấp II đồng bằng.

Các tuyến giao thông do tỉnh quản lý:

(1). Đường tỉnh 293: Nhánh chính: Qua huyện Lục Nam từ xã Lan Mẫu, qua các xã Yên Sơn, Khám Lạng, thị trấn Đồi Ngô các xã Cương Sơn, Nghĩa Phương, Vô Tranh, Trường Sơn, Bình Sơn và điểm cuối xã Lục Sơn, chiều dài khoảng 49km;

Nhánh 1: Giao cắt với ĐT293 tại xã Lan Mẫu kết nối đến chùa Vĩnh Nghiêm xã Trí Yên, huyện Yên Dũng. Quy hoạch bổ sung đoạn từ chùa Vĩnh Nghiêm đi TP Chí Linh dài khoảng 3,6km. Quy hoạch bổ sung 1 cầu qua sông Lục Nam;

Nhánh 2 nối từ ĐT293 tại thôn Ao Vè, xã Vô Tranh tuyến hướng xuống phía Nam đi huyện Đông Triều (Quảng Ninh) chiều dài khoảng 9,4km. Bổ sung tuyến nhánh 2 điểm đầu và điểm cuối kết nối vào ĐT293, chiều dài khoảng 5km, đi qua địa phận xã Nghĩa Phương; Đoạn qua thị trấn Đồi Ngô có lộ giới 28m trong đó mặt đường xe chạy 15m hè 2 bên 6,5mx2. Đoạn từ xã Lan Mẫu đến xã Khám Lạng có lộ giới 48m;

Nhánh 2 giai đoạn từ nay đến năm 2030: Nâng cấp thành đường cấp IV đồng bằng, mặt cắt rộng 7m. Giai đoạn 2031 - 2040: Duy trì tuyến theo đường cấp IV đồng bằng; Đoạn tuyến còn lại và đoạn tuyến bổ sung giai đoạn từ nay đến năm 2030: Nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m. Giai đoạn 2031 - 2040: Duy trì tuyến theo đường cấp III đồng bằng;

(2). Đường tỉnh 295 đoạn từ các xã Bảo Sơn, Bảo Đài, Tam Dị giao với QL31 tại TT Đồi Ngô chiều dài khoảng 12km. Giai đoạn từ nay đến năm 2030: Nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m, xây dựng cầu vượt sông Lục Nam. Giai đoạn 2031 - 2040: Duy trì tuyến theo đường cấp III đồng bằng.

Các tuyến quy hoạch đường tỉnh mở mới (3 tuyến): Quy hoạch mở mới 3 tuyến đường tỉnh tổng chiều dài khoảng 48,8km, nội dung chủ yếu như sau:

(3). Tuyến bổ sung ĐT293C (đoạn qua huyện Lục Nam dài 11,6km): Tuyến kết nối ĐT293 hồ Suối Nứa - Đông Hưng huyện Lục Nam - Nút giao số 8 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Điểm đầu giao với ĐT293 tại xã Vô Tranh, tuyến đi qua địa phận huyện Lục Ngạn, qua xã Đông Hưng, điểm cuối Nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua địa phận huyện Lục Nam có chiều dài khoảng 12km. Giai đoạn từ nay đến năm 2030: Nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m, xây dựng cầu vượt sông Lục Nam. Giai đoạn 2031 - 2040: Duy trì tuyến theo đường cấp II đồng bằng;

(4). Quy hoạch bổ sung tuyến bổ sung 290B (tên mới): Tuyến Tam Dị (ĐT295) - Đông Phú - Đông Hưng - Quý Sơn - Hồng Giang (ĐT290) dài 26km đoạn đi qua huyện Lục Nam dài 9,6km, điểm đầu Tam Dị, huyện Lục Nam, điểm cuối xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn giao với ĐT290; quy mô cấp II. Giai đoạn từ nay đến năm 2030: Nâng cấp thành đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m, đoạn tuyến trong đô thị theo quy hoạch đô thị, Giai đoạn 2031 - 2040: Nâng thành cấp II đồng bằng, mặt cắt rộng 22,5m, đoạn tuyến trong đô thị theo quy hoạch đô thị;

(5). Quy hoạch bổ sung tuyến ĐT289B (tên mới): Tuyến Cương Sơn (giao ĐT293) - QL31 (Trại Mít): Hồ Suối Nứa - Đông Hưng - ĐT289 và tuyến nhánh từ Đông Hưng sang QL37, dài 38 Km (Tuyến nhánh từ Đông Hưng sang QL37 dài 12 Km). Điểm đầu: ĐT 293 - Cương Sơn (giao QL37), huyện Lục Nam, điểm cuối: ĐT289, huyện Lục Ngạn; quy mô cấp II, cấp III. Tổng chiều dài tuyến trên địa phận huyện Lục Nam khoảng (27,62km). Giai đoạn từ nay đến năm 2030: Đoạn Cương Sơn QL31 (Trại Mít) đường cấp II đồng bằng, mặt cắt rộng 22,5m, mặt BTN, đoạn tuyến còn lại III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m, xây dựng cầu vượt sông Lục Nam. Giai đoạn 2031 - 2040: Duy trì tuyến.

+ Đường huyện: Tuyến ĐH.71: Tuyến Phương Sơn - Yên Sơn chiều dài tuyến khoảng 6,4km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12,0m;

Tuyến ĐH.72: Tuyến Lan Mẫu - Thanh Lâm chiều dài tuyến khoảng 10,7km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12,0m;

Tuyến ĐH.73: Bắc Lũng - Yên Sơn - Bảo Đài chiều dài tuyến khoảng 14,8km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12,0m;

Tuyến Tam Dị - Đông Phú - Đông Hưng: Nâng cấp thành đường tỉnh QH.15;

Tuyến ĐH.74: TT Đồi Ngô - Huyền Sơn - Vũ Xá chiều dài tuyến khoảng 12km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12,0m;

Tuyến ĐH.75: Vũ Xá - Đan Hội chiều dài tuyến khoảng 9,5km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12,0m;

Tuyến ĐH.76: Nghĩa Phương - Trường Giang - Vô Tranh chiều dài tuyến khoảng 14km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt quy mô đường cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12,0m;

Tuyến ĐH.72b: Tuyến kết nối ĐT289B - QL37: chiều dài tuyến khoảng 5,3km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m, đoạn đi qua đồi tuyến đạt đường cấp IV đồng bằng, mặt cắt rộng 9m được phân kỳ thành nhiều giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp II đồng bằng, mặt cắt rộng 22,5m, đoạn qua đồi giữ nguyên đường cấp IV đồng bằng;

Tuyến ĐH.73b: Tuyến kết nối QL31 - ĐT289B chiều dài tuyến khoảng 5,3km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng toàn tuyến đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp II đồng bằng, mặt cắt rộng 22,5m;

Tuyến ĐH.74b (tuyến tránh thị trấn Đồi Ngô): Điểm đầu giao tuyến ĐH.75b, hướng tuyến vòng theo hướng Tây Bắc thị trấn Đồi Ngô, tuyến cắt qua QL31, QL37 và ĐT295, điểm cuối giao với tuyến ĐH.76, chiều dài tuyến khoảng 5,6km. Tuyến có mặt cắt rộng từ 27m, trong đó mặt đường 15m, lề đường 12m. Đoạn từ QL37 đến ĐH75b rộng 38m theo định hướng QHC thị trấn Đồi Ngô mở rộng;

Tuyến ĐH.75b: Tuyến kết nối ĐH 72 - ĐH 73: Điểm đầu giao với đường ĐH 72 tại Lan Mẫu, qua các xã Phương Sơn, xã Chu Điện, thị trấn Đồi Ngô, kết nối vào đường nối vào ĐH.74 tại thị trấn Đồi Ngô, chiều dài tuyến khoảng 9,5km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đường huyện đạt đường cấp II đồng bằng, mặt cắt rộng tối thiểu 12m, đoạn qua đô thị mặt cắt theo quy hoạch đô thị. Giai đoạn 2030-2040 duy trì tuyến;

Tuyến ĐH.76b: Tuyến kết nối tuyến ĐT299B - QL37: Điểm đầu giao với tuyến ĐT299B tại xã Vũ Xá, điểm cuối kết nối vào đường QL37 tại xã Cẩm Lý, chiều dài tuyến khoảng 5,2km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đường huyện đạt đường cấp IV đồng bằng, mặt cắt rộng 9m. Giai đoạn 2030-2040 nâng cấp thành đường tỉnh, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m;

Tuyến ĐH.77b: Tuyến kết nối ĐT.299B - ĐH.75 chiều dài tuyến khoảng 2km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng toàn tuyến đạt đường cấp IV đồng bằng, mặt cắt rộng 9,0m. Giai đoạn 2031-2040 nâng cấp đạt đường cấp III đồng bằng, mặt cắt rộng 12m;

Tuyến ĐH.78b: Tuyến kết nối ĐT 293 - Đường quy hoạch thuộc huyện Lục Ngạn chiều dài tuyến khoảng 10km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt đường cấp IV đồng bằng (đoạn qua địa hình rừng núi khó khăn thì đường cấp IV- miền núi), mặt cắt rộng 9m được phân kỳ thành nhiều giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2031-2040 giữ nguyên đường cấp IV đồng bằng (đoạn qua địa hình rừng núi khó khăn thì đường cấp IV- miền núi);

Tuyến ĐH.79b: Tuyến kết nối ĐT.293 - Đường quy hoạch (thuộc huyện Lục Ngạn) chiều dài tuyến khoảng 3,6km. Giai đoạn 2020-2030 định hướng tuyến đạt đường cấp IV đồng bằng (đoạn qua địa hình rừng núi khó khăn thì đường cấp IV- miền núi), mặt cắt rộng 9m được phân kỳ thành nhiều giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2031-2040 giữ nguyên đường cấp IV đồng bằng (đoạn qua địa hình rừng núi khó khăn thì đường cấp IV- miền núi);

Xây dựng 02 cầu vượt đường sắt, một tại khu vực phố Sàn, huyện Lục Nam trên QL31 và một cầu vượt đường sắt (đường sắt Kép - Hạ Long) tại khu vực Bảo Lộc, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.

Đường xã: Giai đoạn 2020 - 2030: Trên 95% đường xã được cứng hóa đạt cấp IV trở lên hoặc tương đương, trong đó trên 80% chiều dài đã cứng hóa có chiều rộng mặt từ 6,5m trở lên, 90% chiều dài đã cứng hóa đạt chất lượng tốt; Giai đoạn 2031 - 2040: 100% đường xã được cứng hóa, nâng cấp thành đường cấp V đồng bằng, mặt cắt rộng 7,5m.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện Lục Nam thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Huyện Lục Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Lục Nam thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Lục Nam theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Nam TẠI ĐÂY.