Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đập Đá được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

Đập Đá là một phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Phường có diện tích đất tự nhiên là 5,07 km². Phường Đập Đá được chia thành 7 khu vực: Mỹ Hòa, Nam Phương Danh, Bắc Phương Danh, Tây Phương Danh, Đông Phương Danh, Bả Canh, Bằng Châu.

Phường Đập Đá nằm ở phía bắc thị xã An Nhơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Nhơn An; phía tây giáp xã Nhơn Hậu; phía nam giáp phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu; phía bắc giáp phường Nhơn Thành. 

Trên địa bàn phường Đập Đá hiện nay có nhiều tuyến giao thông đã được mở, có thể kể đến một số tuyến đường mang ý nghĩa huyết mạch như: Quốc lộ 1A, Nguyễn Nhạc, Hồng Lĩnh...

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đập Đá sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường… 

Quy hoạch giao thông phường Đập Đá có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thị xã An Nhơn.

 Phường Đập Đá trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đập Đá căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030.

 Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Quy hoạch giao thông phường Đập Đá theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông phường Đập Đá TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.