Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn đến năm 2020.

An Nhơn là một thị xã thuộc tỉnh Bình Định. Là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế - văn hóa xã hội trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định. Tổng diện tích thị xã Hoài Nhơn là 242,7 km².

Thị xã An Nhơn có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tuy Phước; Phía tây giáp các huyện Tây Sơn, Vân Canh; Phía nam giáp các huyện Tuy Phước, Vân Canh; phía bắc giáp huyện Phù Cát.

Thị xã An Nhơn có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành và 10 xã: Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ, Nhơn Phong, Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ.

Về quy hoạch, ngày 14/11/2019 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định 4252/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. Quyết định này vẫn có hiệu lực cho đến khi Quyết định mới được duyệt.

Về tính chất quy hoạch, thị xã An Nhơn là đô thị thuộc tiểu vùng số 1 theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh với chức năng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa phía Nam của tỉnh; đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, định hướng phát triển công nghiệp trên lợi thế về đầu mối giao thông của Quốc lộ 1, Quốc lộ 19, 19B; phát triển du lịch gắn với văn hóa, lịch sử Chămpa, Thành Hoàng Đế.

Về quy mô sử dụng đất, đến năm 2035, diện tích đất xây dựng đô thị đạt 3.480,21 ha, chiếm 14,23%, trong đó: Diện tích đất dân dụng là 1.833,00 ha, đất ngoài dân dụng là 1.647,21 ha; Diện tích các loại đất khác là 20.969,15 ha, chiếm 85,77 ha.

Đến năm 2025, thị xã An Nhơn có 10 đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường và 5 xã (bao gồm 5 phường hiện trạng và nâng cấp 5 xã đạt tiêu chuẩn phường là Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và 5 xã còn lại).

Đến 2035 thị xã An Nhơn phát triển ổn định cơ cấu hành chính nội ngoại thị, không phát sinh đơn vị hành chính mới.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Thị xã An Nhơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn đến năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 3.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem chi tiết Quyết định 4252/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn đến năm 2020 TẠI ĐÂY.