Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn thời kỳ 2021 - 2030.

Nhơn Châu là một xã thuộc thành phố Quy Nhơn. Đây là một xã đảo nằm ngoài khơi thành phố Quy Nhơn. Có diện tích vào khoảng 3,58 km2.

Xã Nhơn Châu có vị trí địa lý như sau: Vì đây là một xã nằm ngoài khơi xa nên tất cả các hướng của xã đều giáp với biển Đông.

Nhơn Châu là một xã có vị trí địa lý đặc biệt địa giới hành chính của xã bao gồm toàn bộ cù lao xanh, định hướng phát triển nông thôn: Đảo Nhơn Châu là xã đảo, phát triển đánh bắt thủy sản, du lịch, là địa bàn có vị trí quan trọng bảo đảm an ninh quốc phòng tuyến biển. Đây là một xã phục vụ cho phát triển du lịch hải đảo tại địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của TP Quy Nhơn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Xã Nhơn Châu trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Quy Nhơn thời kỳ 2021 - 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn thời kỳ 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Nhơn Châu TẠI ĐÂY.